Verantwoording

Laatste bewerking: 09.12.18

Oproep:
. Als u onjuist-, onheus- of onverkwikkelijkheden ontwaart, meldt mij die dan a.u.b.
. Als u al surfend kanttekenunigen, aanvullingen of interessante anekdotes bekruipen, stuurt u me die dan a.u.b. Hieronder staat al een lijstje met namen van mensen die hebben bijgedragen aan het NIBE-gedeelte van deze site.

Zomer 2014 droegen de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars beide hun 50% belang in hun fusiedochter NIBE-SVV over aan de vakopleider NCOI. Daarmee eindigde het zelfstandige bestaan van het tweetal gerenommeerde branche-eigen opleidingsinstituten.

Zomer 2015 verhuisde NIBE-SVV fysiek van de Amsterdamse Herengracht naar het pand van NCOI in Hilversum. Bij een door nostalgie gedreven laatste bezoek, trof ik in de kelder onvermoed allerlei archivalia aan over de voorlopers van Nibe, vanaf 1943 zelfs. Desgevraagd kreeg ik van de nieuwe directie toestemming een en ander ter bestudering mee naar huis te nemen. Het materiaal valt van ouderdom uit elkaar, opnieuw doorbladeren zou vernietiging betekenen. Daarop heb ik besloten mijn bevindingen te rubriceren, uit te schrijven en digitaal ter beschikking te stellen. Dit gedeelte van deze site zal zich zoetjesaan vullen. Van aanvang af heb ik me geconcentreerd op onderdelen Chronologica en Personalia. Deze bieden al veel interessants voor geïnteresseerden in het Geld- en Bankwezen van de 2e helft van de 20e eeuw. De onderdelen Themata en Varia zullen vooral de direct bij het NIBE betrokkenen, zoals het eigen personeel, gaan aanspreken.

Heel zijn 71-jarige bleek Nibe een kind van het bankwezen van zijn tijd. Daarbij zijn enkele hoofdlijnen van ontwikkeling te traceren:
1. die van tanende cohesie en verhardende concurrentie in zijn thuisfront; beroep werd vak werd baantje.
2. die van algemene beroepsvorming naar vraag naar gerichte vakspecialisatie; vorming werd kennisoverdracht werd instructie.
3. wat betreft markt-en klantgerichtheid verschoof de focus van NIBE/NIBE-SVV vanaf de eindklant – de individuele cursist waarbij de financiële uitkomst de resultante was – richting de betalende partij, in toemende mate de werkgever van die eindklant.

Zomer 2013 al was de uitgifte van het 51-jarige Tijdschrift Bank- en Effectenbedrijf gestaakt. Tussen 1983 en 2005 heb ik voor dat vakblad tamelijk intense gesprekken gevoerd met zo’n 150 captains of finance. Door het verscheiden van het Nibe zijn deze dieptekijkjes in de financiële sector in de 3 decennia van het neo liberalisme niet meer gemakkelijk te verkrijgen. Vandaar dat ik ze heb gescand en ze digitaal toegankelijk  gemaakt.
Dit gedeelte van deze site bevat alle door mij samengestelde interviews uit Bank- en Effectenbedrijf. U kunt chronologisch zowel als alfabetisch bladeren. Voorts zijn en/of worden de teksten ingeleid door ‘nagedachten’ die mij zo af en toe bekruipen. Over mijn drijfveren en aanpak kunt u lezen in het onderdeel Naschets. Merkt u tekortschietingen of onjuistheden, of wilt u eigen eieren kwijt, dan kunt u via onderstaand e-adres contact met mij opnemen.

Niet alle vernuft is ook wijsheid; juni ’13
Jan Schipper
8 oktober 2016
Reacties kunnen naar: schipper@nibedia.com

Het site-gedeelte over de geschiedenis van NIBE is mede tot stand gebracht door:
Alfons de Weerdt
Chris Tesselhoff
Clemens Spoorenberg
Dik van Velzen
Hans Verkoren
Hans Visser
Harry Baeten
Hein Blocks
Henk Blankevoort
Hilbert van de Zwaag
Jan Verheij
Joop van den Heuvel
Mevr. Van Driel
Peter Lindeboom
Peter Tersteeg
Robert van Zanten
Roel de Swart
Ron Roelen
Rupert Kymmell
Ruud van Ommeren
Tineke Koster