Voorzitter 4 Renooij

 

Voorzitter 1969-1973

Renooij was denkelijk nog eerder bij de bankopleidingen betrokken dan Verrijn Stuart. De toen nog economisch doctorandus was al vanaf 1943 docent/auteur, en die werden gerecruteerd uit het docentencorps van de Mondelinge bankcursussen van de Amsterdamsche zowel als Rotterdamsche Bankiersvereniging. Zijn vakken waren Statistiek en Deviezenregelingen.

Renooij is in 1908 geboren in het Brabantse Sprang. Hij stamde uit een eenvoudig Hervormd gezin en ging naar een Katholieke middelbare school. Om niet al te zeer op vaders kosten te leven, studeerde hij al in 1930 af aan de toenmalige Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam. Maar het was crisistijd en hij bleef tot zijn grootste frustratie, trauma schreef Van Eekelen (aangehecht), een tijdlang werkeloos. In 1936 trad hij in dienst op het Economisch Bureau van de Nederlandsche-Handelmaatschappij (NHM).

Daags na zijn promotie eind januari 1951 bij prof. De Roos aan de VU – De Nederlandse emissiemarkt 1904-1939 – vertrok Renooij naar Parimaribo om de leiding op zich te nemen van de Surinaamse Bank, dochter van de NHM én Circulatie Bank. Naar verluidt waren dit zijn finest hours. Welke president van een centrale bank staat immers zijn eigen goud te smelten? Hans Visser: Daar begon hij graag over. Dik van Muiswinkel (prof. dr …JS) vertelde dat hij, toen hij nog bij de Bankiersvereniging werkte, met een aantal andere mensen en Renooij met de auto ergens heen moest. Ze hadden onderling een weddenschap gesloten over de vraag of Renooij vóór of na de Utrechtse brug over Suriname zou beginnen. Het werd vóór de brug; ze reden bijna een hond aan, en dat deed hem denken aan etc.
(Over deze periode is een interview met Renooij gehecht van de hand van prof. dr H. Visser)

In 1957 kwam hij terug in Amsterdam bij de NHM, waar hij later lid RvB van de ABN werd. Van 1961 tot en met 1978 is hij buitengewoon hoogleraar geld-, Krediet en bankwezen geweest. Hij was een boeiend docent. Hans Visser: Als Renooij college moest geven stuurde Van Eekelen (dr L.J.J.; JS) altijd een bericht aan zijn secretaresse om te vertellen waar Renooij over moest praten. Dat briefje ging mee in de tas en dat las hij dan op de achterbank van de auto op weg naar de VU. Dan stak hij zo uit de losse mouw zijn verhaal af.

Renooij in 1971
Voorzitter Renooij in 1971

In 1963 kwam Renooij in het Bestuur van de Stichting. Een jaar later werd hij ondervoorzitter en na het plotselinge overlijden van Verrijn Stuart in 1969 werd hij Voorzitter van Nibe. In 1973 ging hij bij ABN als Lid RvB met pensioen. Bij Nibe werd hij opgevolgd door dr. H.C. van Straaten.

Renooij was een kleurrijk, mild mens. Liberaal in de oude betekenis van liever vertrouwend op het correctieve vermogen van het prijsmechanisme dan op het menselijk altruïsme. Een CHU-er met oog voor onredelijke uitkomsten van het economisch proces.

Renooij in Suriname
Renooij door Van Eekelen

 

Jan Schipper
24 februari 2016