1980 Ledenstructuur

 

11 Jaar na de oprichting telde het NIBE 33 medewerkers, 2300 leden, 3200 nieuwe klanten, 14 bestuursleden, 1 bestuurssecretaris/waarnemend directeur en 1 adjunct-directeur. Op één na, waarnemend directeur Kymmell, zullen al die betrokkenen weinig hebben gemerkt van de drastische juridische inrichting van de vereniging. Maar Kymmell kostte het veel tijd en hoofdbrekens om van de personele ledenorganisatie een instellingenvereniging te maken. Van Kessel schrijft in het In Memoriam van dr. J. Kymmell: Het NIBE was gemodelleerd naar Engels voorbeeld, waarbij de individuele leden – werkzaam in de geld- en effectenhandel – geacht werden de dragende kracht te zijn. In de praktijk bleek dat echter maar van beperkte waarde en leunde het NIBE vooral op institutionele ondersteuning. In 1980 werd aan deze feitelijk gegroeide situatie recht gedaan door het individuele lidmaatschap om te zetten naar uitsluitend institutioneel lidmaatschap van alle in het bank- en effectenbedrijf actieve partijen. Voor de financiering van het instituut wist Kymmell alle partijen via een ingenieuze verdeling der lasten op één noemer te krijgen, daarmee een stabiel fundament onder de exploitatie leggend. (Bank- en Effectenbedrijf mei 2001; paragraaf Directeur 4  Kymmell)

Inderdaad, de fantasie van een high brow beroepsvereniging van bankiers van Verrijn Stuart cs (zie de paragrafen 1958 NIBE i.o. en 1968 Kennisinstituut). heeft zich nooit kunnen realiseren: de emancipatiegolf van de jaren ’60 en de retailbanking hadden de bemanning van de werkvloer kwantitatief doen expanderen en kwalitatief doen veranderen van bankier naar bankmedewerker. Bijgaand de overwegingen voor aanpassing uit het NIBE Jaarverslag 1979, Bank- en Effectenbedrijf maart 1980.

ledenorganisatie-1

ledenorganisatie-2

Per 2 januari 1981 telde de Vereniging NIBE nog 4 van de oorspronkelijke oprichters en 3 daaraan gelijkgestelden als lid, en een bestuur van 17 leden. Aan het eind van de rit, 1999, waren er 7 Gelijkgetelden; (Bankenboekje 1999):

scan_20170320

Jan Schipper
maart 2017