Directeur-Eigenaar 1 Van Zanten

Zomer 2015 verhuisde NIBE-SVV fysiek van de Amsterdamse Herengracht naar het pand van NCOI in Hilversum. Bij een door nostalgie gedreven laatste bezoek trof ik (JS) in de kelder onvermoed allerlei archivalia aan over de voorlopers van Nibe, vanaf 1943 zelfs. Desgevraagd kreeg ik van de nieuwe directie toestemming een en ander ter bestudering mee naar huis te nemen.

Het materiaal valt van ouderdom uit elkaar, opnieuw doorbladeren zou vernietiging betekenen. Daarop heb ik besloten mijn bevindingen te rubriceren, uit te schrijven en digitaal ter beschikking te stellen.

Deze site is dus te danken aan de welwillendheid van de NCOI. Maar wie is toch die Robert van Zanten? En wat gaat hij verder maken van NIBE-SVV? Ter afsluiting van deze ‘ínstituuts-biografie’ mocht ik hem wat vragen stellen.……………………………………………………………………………………………………

Mijn eerste vraag was: moet ik u plaatsen in de reeks van de 12 eerbiedwaardige Bestuursvoorzitters of in die van de 8 eervolle Directeuren?
Ik ben CEO van NCOI Groep. Directeur van NIBESVV is niet de correcte betiteling. Al de opleidingsinstituten die onderdeel uitmaken van NCOI Groep, worden dagelijks geleid door een eigen directeur. Ik ben zelf verantwoordelijk voor het beleid en strategie van de groep, in mijn rol als CEO van NCOI Groep.

Daar zitten, zo valt uit Wikipedia op te maken, hele mooie, alom bekend namen tussen. Maar zelf koestert U een low profile.
Ik focus mij het liefst op mijn dagelijks werk. Ik word gedreven om het onderwijs in Nederland te verbeteren en te flexibiliseren. Ik vind het een bijzondere taak en verantwoordelijkheid om een belangrijke bijdrage te leveren aan een Leven Lang Leren. Een thema wat op dit moment voor de welvaart in Nederland belangrijker is dan ooit.

Hilversummer, 1971, Bedrijfskunde in Rotterdam, oprichter van NCOI in 1996.
Klopt. Na mijn afstuderen ging ik voor Marcus Verbeek Praehep, nu onderdeel van de NCOI-groep, NIMA Marketingopleidingen verzorgen. Ik werd direct gegrepen door het particulier onderwijs. Dit in combinatie met mijn ambitie naar ondernemerschap heeft mij ertoe gebracht een eigen opleidingsinstituut te starten. Dit is in 1996 gestart en is inmiddels uitgegroeid tot de belangrijkste particuliere onderwijsinstelling in Nederland.

Vervolgens heeft u middels overnames NCOI Groep verder uitgebreid. Uw groep is nu leidend bij bedrijfsopleidingen. Hoe groot is NCOI Groep inmiddels geworden?
Wij zijn overnames gaan doen, omdat we de ambitie hadden en hebben om werkend Nederland in de volle breedte te voorzien van de beste opleidingen en trainingen. Daarom hebben we de allerbeste opleidingsinstituten aan onze groep kunnen toevoegen, waaronder NIBESVV als de leidende opleider voor de financiële dienstverlening. NCOI doet ruim 200 mln. omzet in Nederland. De markt is ruim 3 miljard. Er is dus nog voldoende perspectief voor ons als onderwijsgroep om het onderwijs verder te verbeteren.

NIBE, en ook SVV wel, is altijd een min of meer zelfscheppend bedrijf geweest. Wat heeft u hiermee gedaan?
NIBESVV was toen wij het aantroffen een bedrijf met zeer veel kennis en knowhow op het gebied van onderwijs voor banken en verzekeraars. Absoluut de beste opleidingen, met het beste zelfontwikkelde materiaal en uitstekende docenten. Anderzijds zie je ook dat dit alleen niet meer voldoende is om te overleven in de markt. Er zijn meerdere aanbieders gekomen. NIBESVV was geen monopolist meer in de markt. Wat wij na de overname hebben gedaan, is een veel marktgerichtere en klantgerichtere cultuur geïntroduceerd. We zijn met al onze klanten open in gesprek gegaan om te achterhalen wat ze goed vonden aan NIBESVV en wat ze vonden dat beter kon. De kern was dat men NIBESVV nog altijd een inhoudelijk topinstituut vond. Maar dat het allemaal wel wat sneller, klantgerichter en moderner kon. Wij hebben dan ook fors geïnvesteerd in onze marketing, klantbenadering, snelheid en modernisering. E-learning en examinering zijn significant verbeterd en gemoderniseerd.

 U kruissubsidieert toch nog de Beursbengel, het European Banktraining Network en de Bankiersschool aan de UvA.
Dit zijn voorbeelden van activiteiten die juist enorm gewaardeerd worden door onze klanten. Het onderstreept onze kennis en know-how in de sector. Hierbij behouden we onze positie als de onbetwiste leider in dit segment. Gelukkig hebben al deze activiteiten ook een eigen inkomstenstroom.

IS NCOI Groep primair een assemblagebedrijf  of een ontwikkelbedrijf?
Een moderne onderwijsorganisatie moet op beide aspecten erg sterk zijn. In een groot opleidingsbedrijf met meer dan 200.000 studenten per jaar, moeten de operationele en logistieke processen foutloos verlopen. Uiteraard is kostenefficiënt werken hierin heel belangrijk. IT speelt hierin een essentiële rol. Maar uiteraard ook goed operationeel management. Uiteraard stellen wij interessante opleidingsprogramma’s samen op basis van bestaande elementen. Anderzijds besteden wij vele miljoenen per jaar aan de ontwikkeling, accreditatie en erkenning van nieuwe opleidingsprogramma’s. Een goed functionerend opleidingsbedrijf werkt altijd in de driehoek: inhoudelijke ontwikkeling, goede bedrijfsprocessen en goede klantrelaties.

De laatste bestuursvoorzitter van NIBE, Dolf van den Brink, had bij ABN.AMRO zowel ICT als HRM in zijn portefeuille. ‘Ontwerp nu eens een opleiding voor het probleem van non-communicatie tussen de business en de IT’ riep hij, bijna wanhopig. Daar hebt u nu wel een antwoord op?
Onze maatschappij digitaliseert in rap tempo. Zeker in de financiële dienstverlening is de impact van digitalisering radicaal. NIBESVV heeft een compleet nieuw aanbod van opleidingen ontwikkeld wat antwoord geeft op deze vragen voor de banken en verzekeraars. Dit noemen wij Next Academy.

Hilversum
9 november 2017
…………………………………………………………………………………………………….

Heel zijn 71-jarige bestaan bleek Nibe een kind van het bankwezen van zijn tijd. Daarbij zijn enkele hoofdlijnen van ontwikkeling te traceren:
1. die van tanende cohesie en verhardende concurrentie in zijn bedrijfstak:
wat een beroep was, werd een vak en later een baantje.
2. die van algemene beroepsvorming naar gerichte vakspecialisatie:
vorming – Bildung was wat Verrijn Stuart voor ogen stond – werd kennisoverdracht en later (geprogrammeerde) instructie.
3. wat betreft markt- en klantgerichtheid verschoof de focus van NIBE/NIBE-SVV vanaf de eindklant – de individuele cursist, waarbij de financiële uitkomst de resultante was – richting de betalende partij, in toenemende mate de werkgever van die eindklant:
doel werd middel.

Castricum
13 november 2017