Interviews, opzet en inhoud

Er zijn 144 interviews gepubliceerd. Sommige captains staan in het alfabetische register 2 keer vermeld. Zij waren van ‘werkgever’ of van ‘functie’ veranderd.
Ook hebben een aantal duo-gesprekken plaatsgevonden; leuk voor met name de anekdotisch geïnteresseerden.

Voor wat meer wetenschappelijke vorsers van tijdgeest zijn de gesprekken ook chronologisch gegroepeerd. Omdat telkenmale de toen actuele naam van de instelling is opgegeven, is het vaak ook mogelijk de ontwikkeling van de afzonderlijke instellingen terug te volgen.

De invloedrijkste van alle bankiers vanaf WOII tot aan de crisis van 2007 is m.i. Jan van den Brink geweest. Als additief bij zijn pagina is daarom toegevoegd het verslag van het Ronde Tafelsgesprek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Nederlandse Bankiersvereniging zoals gepubliceerd in de gelijknamige NIBE-bundel.

Al met al een m.i. interessante bron vol oral history over de ‘het kan niet op’-fase van het Nederlandse financiële bestel, zijn fantasieën en fantasten.

Jan Schipper
11.12.2015

Lectori Salutem; mei ’05Lectori Salutem