Varia/Nomina

Dit hoofdstuk biedt reeksen van namen van bij Nibe betrokkenen.

. Alle vakken van de Tweejarige 1943-1948 en de betreffende docenten: onderstaand

. Alle docenten 1943-1973: onderstaand

. Alle bestuurderen Commissie voor den Cursus en Stichting ter bevordering van de studie
van het bank- en Effectenbedrijf 1943-1968: zie het onderhoofdstuk Besturen

. Alle bestuurderen NIBE_SVV 1999=2014: zie het onderhoofdstuk Besturen

. Alle bestuurderen NIBE_SVV 1999-2014: zie het onderhoofdstuk Besturen

. Alle namen redacties tijfdschrift Bank- en Effectenbedijf 1952-2014: onderstaand

. Personeelslijst 1943-1999 (in bewerking)

. Cursusdvies gremia: zie onderhoofdstuk Cursusadvies gremia
..Curatorium Beroepsopleidingen
..Raad van Advies Fiscale trainingen


Alle 
vakken ’43 -’48 en de betreffende docenten (aantal lessen)

Beleggingsvoorlichting 4e hj cursus 47-48 (4)
Verzekeringswezen 3e hj. Cursus 47-48 (3)
Bakker, drs. C. (NHM) 1943 Bedrijfshuishoudkunde 2e hj. Cursus 47-48 (5)
Bakker, drs. C. (NHM) Berijfshuishoudkunde 1e jaar cursus 43-44 (12)
Eijk, dhr. P. van (Amsterdamsche Bank) 1943 Wisselarbitrage 1e jaar cursus 43-44 (5)
Eijk, dhr. P. van (Amsterdamsche Bank) Wisselarbitrage 1e jaar 43-44 1e hj., 47-48 ((3)
Fennis, dhr. G.M.H. (Robaver) 1943 Effectenbehandeling 2e jaar cursus 43-44 (3)
Fennis, dhr. G.M.H. (Robaver) Fondsenadministratie 2e jaar cursus 43-44 (5)
Heinen, dhr. R.H. (NHM) Documentaire Credieten 2e hj cursus 47-48 (5)
Heinen, dhr. R.H. (NHM) 1943Documentaire Credieten 2e jaar cursus 43-44 (10)
Lettinck, dhr. A. (Amsterdamsche Bank) Binnenlandsche wissels 1e hj. cursus 47-48
(ism Van Rijn van Alkemade)
Lettinck, dhr. A. (Amsterdamsche Bank) Deposito en rekening-courant 1e hj. 47-48 (1)
Lettinck, dhr. A. (Amsterdamsche Bank) Incasso 1e jaar cursus 43-44 (3)
Lettinck, dhr. A. (Amsterdamsche Bank) 1943 Rek. Courant 1e jaar cursus 43-44 (3)
Mauritz, mr. A.J.R. (Centraal Beheer) Sociale wetgeving 2e hj. Cursus 47-48 (5)
Mauritz, mr. A.J.R. (Centraal Beheer) 1943 Sociale wetgeving 2e jaar cursus 43-44 (5)
Polderman, mr. JJ. (NHM) 1943 Inleiding Recht 1e jaar cursus 43-44 (6)
Polderman, mr. J.J. (NHM) Recht; bijzondere onderwerpen 2e jaar cursus 43-44 (5)
Rebholz, dhr. Th.E.L. (Incasso Bank) Buitenlandsche wissels, 1e hj. Cursus 47-48 (3)
Rebholz, dhr. Th.E.L. (Incasso Bank) 1943 Buitenlandsche wissels, 1e jaar cursus 43-44 (5)
Rebholz, dhr. Th.E.L. Inleiding, De taak van het Bankbedrijf 1e hj. 47-48 ism Van Rijn
Renooij, drs. D.C. (NHM) 1943 Statistiek 1e jaar cursus 43-44 (6)
Renooij, drs. D.C. Deviezen- en clearingregelingen 2e jaar cursus 43-44 (5)
Renooij, drs. D.C. Deviezenregeling 3e hj. Cursus 47-48 (4)
Renooij, drs. D.C. Statistiek 3e hj. Cursus 47-48 (3)
Rijn van Alkemade, dhr. J.A. van (AB) Binnenlandsche wissels 1e hj. 47-48 (2) ism Lettinck
Rijn van Alkemade, dhr. J.A. van (AB) 1943 Binnenlandsche wissels 1e jaar cursus 43-44 (6)
Rijn van Alkemade, dhr. J.A. van (AB) Inleiding, De taak van het Bankbedrijf 1e hj.  47-48 (1) ism Rebholz
Titulaer, dhr. J.J. (Amsterdamsche Bank) 1943 Belastingwezen 2e jaar cursus 43-44 (10)
Titulaer, dhr. J.J. (Amsterdamsche Bank) Belastingwezen 3e hj. Cursus 47-48 (4)
Valk, prof. dr. H.M.H.A. (Universiteit Utrecht) 1943 Geld- en Bankwezen 1e jaar 43-44 (8)
Valk, prof. dr. H.M.H.A. (Universiteit Utrecht) Geld- en Bankwezen 4e hj cursus 47-48 (5)
Valk, prof. dr. H.M.H.A. Geld- en Bankwezen; bijzondere onderwerpen 2e jaar 43-44 (5)
Verrijn Stuart, prof. dr G.M. (AB) 1943 Inleiding tot de economie 1e jaar 43-44 (11), ism Verwaayen
Verwayen, J.E. (Twentsche Bank) Conjunctuur 1e jaar cursus 43-44 (3)
Verwayen, J.E. (Twentsche Bank) Conjunctuurleer 4e hj. Cursus 47-48 (1)
Verwayen, J.E. (Twentsche Bank) Inleiding tot de Economie 1e hj. Cursus 47-48 (5)
Verwayen, J.E. (Twentsche Bank) 1943 Inleiding tot de economie 1e jaarcursus 43-44 ism Verrijn Stuart
Verwey, dhr. G. (Finaco en Hool. Belegging en Beheermij) 1943 Beleggingsvoorlichting 2e jaar cursus 43-44 (8)
Weering, dhr. J.J. van 1943 Beurshandel en beursorganisatie 2e jaar cursus 43=44 (9)
Weering, dhr. J.J. van (AB) Beurshandel en Beursorganisatie 3e hj. Cursus 47-48 (5)
Winkel, dhr. D. (Incasso Bank) Balansbeoordeling 2e hj. Cursus 47-48 (5)
Winkel, dhr. D. (Incasso Bank) 1943 Balansbeoordeling 2e jaarcursus 43-44 (10)
Wintersteijn, dhr. M.C. (Twentsche Bank) 1943 Credietverleening 2e jaar cursus 43-44 (5)
Wintersteijn, dhr. M.C. (Twentsche Bank) Credietverlening 2e hj. Cursus 47-48 (3)
Wintersteijn, dhr. M.C. (Twentsche Bank) Oranisatie 1e jaar cursus 43-44 (12)
Wintersteijn, dhr. M.C. (Twentsche Bank) Organisatie 4e hj cursus 47-48 (10) ism Van Rijn etc., Lettink, Zwager
Zwager, A.P. Twentsche Bank 1947 Effectenbehandeling 3e hj. Cursus 47-48 (1)
Zwet, mr. J. van (Stichting bevordering studie etc.) 1947 Recht; 1e hj. Cursus 47-48 (5)

Alle docenten Tweejarige 1943-1973
Alfen, dhr. J. van 1950 1963 ook docent Mondelinge
Bakker, drs. C. Nederl. Handel-Maatschappij 1943 1962 ook docent Mondelinge
Barendrecht, mr. M.J. 1968 1970
Batenburg, drs. A. (Neder. Handel-Maatschappij) 1952 1962 ook docent Mondelinge
Beekers, dhr. H.A.M. (Amsterdamsche Bank) 1963 1972

Boer, dhr. P.F. de (Rotterdamsche Bank) 1950 1953 docent elementaire cursus
Bleekroode, dhr. H. (AMRO) 1971 1973 lesstof ingebracht bij Nibe
Boissevain, drs. R. (AQMRO) 1971 1973 lesstof ingebracht bij Nibe
Bolk, dhr. H. (Mees en Zoonen) 1949 1958
Brautigam, dhr. J. (AMRO) 1966 1973
Bronk, mr. P.A.M. van der (AMRO) 1971 1973 lesstof ingebracht bij Nibe
Brouwer, dhr. S. (Amsterdamsche Bank) 1950 1953 docent elementaire cursus
Brüggeman, W.H.A. (Holl. Bank-Unie} 2-jarige Mondelinge (1962)
Brussel, mr. H. van (VNO) 1970 1973
Deetman, dhr. A. 1964 1973 lesstof ingebracht bij Nibe
DelfGaauw, prof. dr. G.Th.J. (UvA) 1951 1961 3 lessen Economie pruimbaar gemaakt
Eijk, dhr. P. van (Amsterdamsche Bank) 1943 1949 v.a. gids ’48-49: Eyk
Engelbregt, dhr. J.J.A. 1968 1973 lesstof ingebracht bij Nibe
Fennis, dhr. G.M.H. Rotterdamsche Bankvereeniging) 1943 1946
Friso, drs. P.J.W. (Rotterdamsche Bank) 1960 1971 ook docent Mondelinge
Gaarden, drs. A. van der (Amsterdamsche Bank 1964 1968 Plv. chef Econ. Bureau A.B.
Gootjes, dr P. (bedrijfsecon. te Alkmaar} 1964 1968
Grader Van Der Maas, dhr. A.L. (ABN) 1965 1966 ook docent Mondelinge
Haak, dhr. W.A. Nederl. Handel=Maatschappij 1956 1963 ook docent Mondelinge
Heinen, dhr. R.H. ((Nederl. Handel-Maatschappij) 1943 1965
Hoobroechx, mr. J.W. (Twentsche Bank) 1961 1972 ook docent Mondelinge
Hoving, dhr. T. (Amsterdamsche Bank) 1957 1961
Imhulsen, drs. D.A. (DNB) 1969 1972
Janssen, mr. J.W. (Centr. Soc. Werkgevers-Verbond) 2-jarige Mondelinge (1962)
Jongman, dr. C.D. (Amsterdamsche Bank) 1961 1973 ook docent Mondelinge
Karsten, drs. C.F. (Rotterdamsche Bank) 1948 1956
Klant, drs. J.J. Nederl. Handel-Maatschappij 1964 1973 Chef E.B. NHM; lesst. Ingebr.
Koenders, drs. H.M.A. (Nederl. Inst. Bedrijfsecon. en Acc. 1969 1972
Koopmans, mr. A.J. (AMRO) 1968 1973 lesstof ingebracht bij Nibe
Lammers, drs. L. (Amsterdamsche Bank) 1958 1960
Leewens, dhr. A.H.J. (Amsterdamsche Bank) 1956 1964 ook docent Mondelinge
Lettinck, dhr A. (Amsterdamsche Bank) 1943 1957
Lever, J.M. (NMB) 1968 1973 lesstof ingebracht bij Nibe
Mauritz, mr. A.J.R. (Centraal Beheer) 1943 1966 ook de elementaire curus
Meijer, dhr. R.P.A. (ABN) 1971 1973 lesstof ingebracht bij Nibe
Molenaar, mr. K. (Meess en Zoonen) 1960 1973 doc. Mond.; lesstof ingebracht
Monchy, mr. H.W. de (Mees en Zoonen) 1949 1963
Moorst, mr. H.Th. Van (Amsterdamsche Bank) 1960 1968 ook docent Mondelinge
Neuberg, drs. R.H. (Nederl. Handelmaatschappij 1962 1970
Oort, dhr. J. van (Rotterdamsche Bank) 1961 1971 ook docent Mondelinge
Pabbruwe, dr. H.J. (ABN) 1968 1973 lesstof ingebracht bij Nibe
Polderman, mr. J.J. (Nederl. Handel-Maatschappij) 1943 1946
Posthumus, mr.J.H. (dir. St. tot Bevordering Studie etc) 1964 1973 1969: plv dir NIBE
Ravesteijn, dr. H.P.W. van (St. Wetensch. Onderzoek Bel.) 1948 1971
Ravestijn, drs. H.P.M. (beleggingsadviseur) 1964 1971
Rebholz, dhr. Th.E.L. Incasso Bank 1943 1958
Renooy, drs D.C. (Nederl. Handel-Maatschappij 1943 1951 v.a. gids ’47-’49: Renooij
Rijn van Alkemade, dhr. J.A. van (Amsterdamsche Bank) 1943 1957 ook de elementaire cursus
Sorgen, dhr. F.A. van (Amsterdamsche Bank) 1955 1963 ook docent Mondelinge
Straaten, drs. A.J. van (DNB) 1968 1973 lesstof ingebracht bij Nibe
Titulaer, J.J. (Amsterdamsche Bank) 1943 1966 ook elem. en mondeling cursus
Valk, prof. dr. H.M.H.A. van der (RU Utrecht) 1943 1948
Vandehoek, mr. B.L.C. (DNB) 1952 1966 ook docent Mondelinge
Veldheer, dhr C. Adm. Mond.;Rivierenl. 98 A’dam
Verbiest, drs. G.H. (Twentache Bank) 1964 1968
Verrijn Stuart, prof. dr. G.M. (Amsterdamsche Bank) 1943 1946
Verwayen, dhr. J.E. (Twentsche Bank) 1943 1951
Verwey, dhr. G. (Finaco en Holl. Belegging en Beheer Mij) 1943 1946
Visser, mr. J. (Rotterdamsche Bank) 1964 1968
Voogd, dhr. A. de (Mees en Zoonen) 1949 1963
Weering, dhr. J.J. van (Amsterdamsche Bank) 1943 1958
Winkel, dhr. D. (Incasso Bank) 1943 1957
Winter, dr R.C. (DNB) 1967 1972 lesstof ingebracht bij Nibe
Wintersteijn, dhr. M.C. (Twentsche Bank) 1943 1959
Wolff, dhr. B. (Amsterdamsche Bank) 1958 1971 ook docent Mondelinge
Zijp drs. N.R. van (AMRO) 1971 1973 lesstof ingebracht bij Nibe
Zwager, dhr. A.P. (Twentsche Bank) 1947 1956
Zwet, mr. J. van (dir. Stichting tot Bevordering Studie etc.) 1947 1964 ook de elem. En mond. cursusentaire cursus
Zwet, mr. J. van (dir. Stichting tot Bevordering Studie etc.) 1969 1971 samenstelling nieuwe opzet


Alle bestuurderen voorlopers Nibe
Bastiaans, G.F. (Firmant Fred. Bastiaans & Co) Stichting; bestuurslid 1946 1949
Brink, dr. J.R.M. van den (Amsterdamsche Bank) Stichting; voorzitter 1956 1963
De Graeff, Jhr. D.G. de (Nederl. Handel-Maatschappij) Stichting ; bestuurslid 1961 1962
Doude van Troostwijk, L.W. (Tjeenk & Co) Stichting; bestuurslid 1963 1968
Ettinger, Ir. J.(Nederlansche Stichting voor Statistiek) Commisie; organisator 1943 1946
Ettinger, Ir.J. (Stichting Bouw) Stichting: adviseur 1946-midden jaren ’50
Fockema Andreae, mr. W.H. (Mees en Zoonen) Stichting; bestuurslid 1963 1968
Graaf Van den Bosch, mr.J.H.O. van den (DNB) Stichting; bestuurslid 1959 1968
Hintzen, H.C. (Mees & Zoonen) Commissie; bestuurslid 1943 1946
Hintzen, mr. H.C. (Firmant Mees en Zoonen) Stichting; bestuurslid 1945 1949
Karsten, dr. C.F. (Rotterdamsche Bank) Stichting; onder-voorzitter 1956 1963
Karsten, dr. C.F. (Rotterdamsche Bank) Stichting; voorzitter 1963 1968
Kimball, mr A.A. Stichting; adjunct-directeur 1948 1960
Klaasse, drs. C.A. (Incasso Bank) Stichting; bestuurslid 1947 1957
groep-klaasse

Kodde, mr. P.B. (Twentsche Bank) Stichting; bestuurslid 1950 1962
Laane, F.A.J.C.M. Laane (Robaver) Commissie; bestuurslid 1943 1946
Laane, F.A.J.C.M. Laane (Robaver) Stichting; onder-voorzitter 1945 1955
Lanschot, J.M.G. (Firmant F. van Lanschot) Commissie; bestuurslid 1943 1946
Personalium J.M.G.van Lanschot
Lanschot, J.M.G. (Firmant F. van Lanschot) Stichting; bestuurslid 1945 1968
Lennep, Jhr. A. van (Cramerus, Vorstius,Gleichman,Heemtra) Stichting; bestuurslid ’61-’62
Meer, mr. E. van (Commissionair in Effecten) Stichting; bestuurslid 1950 1955
Meer, mr. E. van (Commissionair in Effecten) Stichting; onder-voorzitter 1956 1958
Posthumus, mr. J.H. Stichting; adjunct-directeur 1961 1963
Posthumus, mr. J.H. Stichting; directeur 1964 1968
Posthumus, mr. J.H. Nibe; adjunctdirecteur 1968 1974
Rasch, W.A. (Firmant Vlaer & Kol) Commissie; bestuurslid 1946 1946
Rasch, W.A. (Firmant Vlaer & Kol) Stichting; bestuurslid 1945 1965
Renooij, prof. dr. D.C. (Nederl. Handel-Maatschappij) Stichting; bestuurslid 1963 1964
Renooij, prof. dr. D.C. (Nederl. Handel-Maatschappij) Stichting; onder-voorzitter 1964 1968
Renooij, prof. dr. D.C. (NHM) NIBE voorzitter 1969-197.
Scheurleer, W.M. (Provinciale Bond) Commissie; secretaris 1943 1946
Scheurleer, W.M. (Provinciale Bond) Stichting; secretaris 1945 1948
Steendijk, mr. A.J. (Nederl. Handel-Maatschappij) Stichting; bestuurslid 1953 1960
Thöne, J.J. Commissie voor den Cursus; bestuurslid 1943
Verrijn Stuart, prof. mr. dr G.M. Commissie; voorzitter 1943 1946
Verrijn Stuart, prof. mr. dr. G.M. (Amsterdamsche Bank) Stichting; voorzitter 1945 1955
Personalium Verrijn Stuart 6.12.46 Amsterdamsche Bank
Verrijn Stuart, prof. mr. dr. G.M. NIBE; voorzitter 1968-1969
Vlug, mr. H. (Twentsche Bank) Stichting; bestuurslid 1963 1968
Vogelenzang, mr. O (Amsterdamsche Bank) Stichting; bestuurslid 1964 1968
Zwet, mr. J. van (Nederlandse Stichting voor Statistiek) Commissie; organisator 1943 1946
Zwet, mr. J. van (directeur Stichting) Stichting; directeur 1946 1963
Z
wet. mr. J. van; Stichting; adviseur 1963-1973

Alle namen redactie B&E 1952-2013

Naam m.i.v. t.m. Bijzonderheden werkgever
Advokaat, dr H.G. 1969 1972 E.B. Amro Bank
Akker, drs. J. van den 2008 2013
Albertsma, R. 2007 2007 redacteur/secretaris Nibe-Svv
Barge, mr. J 1955 1968 ipv Karsten Rotterdamsche bank
Bakker, B. 2008 2013 journalist
Bakker, drs. R. 2002 2013 ipv Drooge AEX
Bastiaanse, drs. A.W. 1969 1976 DNB
Beek, prof. dr. Th. A. van 2003 2006 Nibe-Svv
Benard, drs. W.L. 1977 1979 ipv Bastiaanse DNB
Benard, drs. W.L. 1996 2001 ipv Du Marchie Servaas DNB
Brink, drs. C.F. 1980 NBV
Boleij, drs. S. 2010 2013
Bosch, drs. R.A.R. van den 2002 2006 Abn-Amro
Boomsma, drs. P.J. 1980 1981 NBV
Boonstra,auteur-boonstra dr. W.W. 2008 2010 Rabo
Bothof, drs. F.J. 1980 1981 werd Vaste Corresondent
Bouma, drs. N.J. 1971 NBV
Brakel, drs. Ing. J.F. van 1996 1997 ipv Hoffmann
Broek, drs. E.D.M. van den 2006 2006
Broekhoven, P.M.L. 1975 1981 werd werd Vaste Correspondent
Brosens, drs. T. 2012 2013
Brouwer, S. 1952 1963 selfmade Macro econoom Amsterdamsche Bank
Brüggemann, W.H.A. 1952 1963 docent mondelinge cursus HBU
Brüggmann, W.H.A. 1969 1970 ipv Wijmenga HBU
Bueren, mr. C.W. 2004 2011 uitgever; ipv Verlinden Nibe-Svv
Crijns, mr. Th. F. 1975 1980 Werkgeversvereniging
Dewall, scan_20170320-4drs. F.A. von 1986 2006 ipv Smink NMB
Dieben, mr. E.M. 2013
Diekman, A. 2013 2013 journalist
Dissel, drs D.J. van 1964 1975 ipv Snoep VvdE
Driel, drs. L. van 1976 1984 ABN
Drooge, A.H. van 1998 2000 ipv Hoedemakers AEX
Dunnen, drs. E. den 1979 1981 ipv Bernard; werd Vaste Corresondent DNB
Eijpe, drs. H.J. 2006 2009
Feenstra, scan_20170320-10drs. P.M. 1991 2006 NVB
Ferdinandusse, drs. P.M. 1986 1993 ipv Lijnes Amro
Gans, prof. dr. M.P. 1967 1968 i.p.v. Verwayen Mees/NEH
Geljon, drs. P.A. 1979 1981 Mees
Gerards, drs. J.L. 1988 1994 redacteur/uitgever; ipv Schipper Nibe
Goppel, F. 1970 1975 ipv Brüggemann
Gunther, drs. R.D. 2001 2006 redacteur/secretaris Nibe-Svv
Haarbosch, drs. H. 1977 1979 Mees
Haaren MBA, ir. L.J.C. van 2010 2012
Haenen, H.P.A. 1984 1986 ABN
Hanewald, drs. J.M.F.P. 1969 1976 plv voorzitter voor Jongman Nederlandse Spaarbank Bond
Hanewald, drs. J.M.F.P. 1977 1981 voorzitter Nederlandse Spaarbank Bond
Heepke, drs. D. 1993 1999 ipv Ferdinandusse ABN.Amro
Hemelaar, drs. A. 1979 1981 ipv Kramer; werd Vaste Correspondent
Hoedemakers, Th. J. A. 1993 1998 VvdE
Hoffmann, drs. H. 1969 1970 N.I.B.E.
Hoffmann,collega-bert-hofmann drs. H. 1970 1973 secretaris ipv Posthumus N.I.B.E.
Hoffmann, drs. H. 1986 1996 Postbank
Holzer, drs. R. 2012 2013 uitgever ipv Van Bueren
Horeman, R. 1981 1986 ipv Den Dunnen DNB
Houben,scan_20170320-20 dr. A.C.F.J. 2001 2013 ipv Benard DNB
Huisman, drs. H.G. 2006 2008
Jongman, dr./prof. dr. C.D. 1963 1975 Amsterdamsche Ban ipv. Brouwer in feb.; voorzitter in juni Amsterdamsche Bank/UvA
Jongman, prof. dr. C.D. 1975 1979 gewoon lid Nibe/UvA
Kasdorp MBA, nr. drs. E.A. 2012 2013
Karsten,Peronalium Karsten; 1979 dr. C.F. 1952 1955 Karsten werd bestuurslid Stichting Rotterdamsche Bank/Amro
Kerkhof, drs. C.M.A.J. van de 2006 2008
Kessel, drs. J.C. van 1974 1983 ipv Smink NBV/Amro
Kessel, drs. J.C. vanscan_20170415-6 1985 2004 ipv Van Driel en Kymmell; voorzitter dir. Nibe
Keuper, drs. L. 2006 2008
Kimball, mr. A.A. 1952 1959 secretaris; adj. Dir Stichting secretaris adj. Dir. Stichting
Kingma,Collega Nico Kingma drs. N. 1997 2001 redacteur/secretaris; ipv Snijders Nibe
Klaaijsen, drs. E.E. 1991 1992 secretaris; adj. Dir Stichting secretaris; ipv Thijjsen Nibe
Klant, drs./dr./prof.dr J.J. 1963 1974 E.B. NHM/UvA
Kleyn, mr. R.A. 1981 1983 ABN
Klijn, dr. F.E. 1993 1994 Fortis
Koning, A.R.A. 1973 1986 ipv Hoffmann Nibe
Koning,collega-arthur-koning-2 A.R.A. 1994 2000 uitgever; ipv Gerards Nibe
Korthoff, S. 2007 2013 redacteur/secretaris; ipv Albertsma
Kruimel. drs. B.J. 1984 2004 Rabo
Kruimel, drs. B.J. 2005 2006 voorzitter ipv Van Kessel
Kramer,  mr.A. 1974 1979
Kymmell, dr J. 1975 1979 waarn. Lid/lid
Kymmell, dr J. 1981 1984 voorzitter nibe
Leck, dr. S.G. van der 2008 2008
Lijnes, G.P.H. 1984 1986 Amro
Looyen. P. 2001 2003 bureauredactie/eindcorrectie Nibe-Svv
Marchie Sarvaes, mr. J.A. du 1986 1995 ipv Horeman DNB
Molenkamp.Collega Henk Molenkamp 3 Drs. H.P. 1994 1995 redacteur/secretaris; ipv Gerards Nibe
Muiswinkel, drs./dr./prof. dr L.F. 1964 1971 NBV/VU
Pee, Drs. C. de 1988 2006 ipv Starren
Peil, mr. R. 2007 2007
Pollmann, R. 2008 2013
Posthumus, mr J.J. 1959 1970 secretaris ipv Kimball 1959 adj. dir./dir Stichting/adj. dir N.I.B.E.
Posthumus, mr J.J. 1970 1974 gewoon lid adj. dir. N.I.B.E.
Rijnvos, dr. C.J/prof. dr. 1972 1981 ipv Advokaat Amro
Roelen, Ron RoelenR. 1986 1988 secretaris ipv Schipper Nibe
Rood, drs. E.A. 2004 2007
Schipper,Collega Jan Schipper drs. J.J.M. 1984 1986 secretaris ipv Koning Nibe
Seemann RA, drs. B.E.J. 2006 2013 voorzitter ipv Kruimel Nibe
Smink, drs. J. 1971 1974 ipv Bouma NBV
Snijders, Collega Ward Snijdersdrs. E.J. 1993 1997 ipv secretaris; ipv Verrijn Stuart Nibe
Smink, drs. J. 1986 1986 NMB
Snoep. dr. J.P. 1952 1964 auteur van bestseller over beleggen VvdE
Thijssen, drs. E.J.E.M. 1989 1991 ipv Roelen Nibe
Starren, drs. M.H.P. 1986 1988 ipv Haenen ABN
Thomas, drs. G.J. 1997 2013
Tuk, A.M. 1979 1983 FD
Vaneker, F. 2008 2011 webredacteur
Verberne, drs. G.L. 2008 2011
Verlinden, drs. J. 2001 2004 uitgever ipv Koning Nibe-Svv
Verrijn Stuart, drs. M. 1992 1993 ipv Klaaijsen Nibe
Verwayen, J.E. 1952 1967 Twentsche Bank
Visse, mr. Drs. A.A. van de 1986 1999 Spaarbankbond
Vlak, dr. G.J.M. 1971 1971
Vliet, drs. L. 2002 2002 bureauredactie Nibe-Svv
Werker, drs. H.A. de 1978 1981 ipv Wind; werd Vaste Correspondent Rabo
Wijmenga, drs F.A. 1963 1968 ipv Brüggemann
Wind, drs. D. 1969 1971 Raiffeisen Bank
Wind, drs. D. 1971 1978 ipv Vlak
Zuylen, drs C.L. van 1974 1977
Zwet, mr. J. van 1952 1963 medewerker NSS en directeur Sticvhting voorzitter; directeur Stichting Stichting ter bevordering et.

Personeelslijst 1943-2014 (onderhanden)

Curatorium van de Beroepsopleidingen voor de Effectenbranche / Effecten Academie 
. drs. T.E.Westerterp, voorzitter
. dhr. J.K. Brouwer, VvdE
. dhr. U.L. Doornbos, Vereniging European Options Exchange
. dhr. R.F. Sandelowsky, Financiële Termijnmarkt Amsterdam
. drs. J.C. van Kessel, NIBE

Raad van Advies Fiscale Trainingen
drs. S. R. (Steven) van EijckPersonalium Van Eijck
prof. dr. L.G.M. (Leo) Stevens

 

 

 

Jan Schipper
20 maart 2016