Besturen

Dit onderdeel beslaat een aantal reeksen van namen en enkele bijbehorende foto’s.

I Alle bestuurderen van de voorlopers van NIBE 1943-1968
II Alle bestuursleden 1968-1999
III Alle bestuurderen NIBE-SVV 1999-2014
(in ontwikkeling)

I Alle bestuurderen 1943-1968

 Bestuur Stichting Functie van tot
Bastiaans, G.F. (Firmant Fred. Bastiaans & Co) Stichting tot bevordering van de studie etc.; bestuurslid 1946 1949
Brink, dr. J.R.M.  van den (Amsterdamsche Bank)Personalium Van den Brink (Jan, ca 1950 Stichting tot bevordering van de studie etc.; voorzitter 1956 1963
De Graeff, Jhr. D.G. de (Nederl. Handel-Maatschappij) Stichting tot bevordering van de studie etc.; bestuurslid 1961 1962
Doude van Troostwijk, L.W. (Tjeenk & Co) Stichting tot bevordering van de studie etc.; bestuurslid 1963 1968
Ettinger, (Nederlansche Stichting voor Statistiek) Commisie voor den Cursus; administrateur; organisaor 1943 1946
Ettinger, (Stichting Bouw) Stichting tot bevordering van de studie; adviseur 1946
Fockema Andreae, mr. W.H. (Mees en Zoonen) Stichting tot bevordering van de studie etc.; bestuurslid 1963 1968
Graaf Van den Bosch, mr.J.H.O. van den (DNB) Stichting tot bevordering van de studie etc.; bestuurslid 1959 1968
Hintzen, H.C. (Mees & Zoonen) Commissie voor den Cursus; bestuurslid 1943 1946
Hintzen, mr. H.C. (Firmant Mees en Zoonen) Stichting tot bevordering van de studie etc.; bestuurslid 1945 1949
Karsten, dr. C.F. (Rotterdamsche Bank) Stichting tot bevordering van de studie etc.; onder-voorzitter 1956 1963
KarstenPeronalium Karsten; 1979, dr. C.F. (Rotterdamsche Bank) Stichting tot bevordering van de studie etc.; voorzitter 1963 1968
Kimball, mr A.A. Stichting tot bvordering van de studie etc.; adjunct-directeur 1948 1960
Klaasse, drs. C.A. (Incasso Bank)

groep-klaasse
Klaasse rookt bij de fusie van ’64
Stichting tot bevordering van de studie etc ; bestuurslid 1947 1957
Kodde, mr. P.B. (Twentsche Bank) Stichting tot bevordering van de studie etc.; bestuurslid 1950 1962
Laane, F.A.J.C.M. Laane Commissie voor den Cursus; bestuurslid 1943 1946
Laane, F.A.J.C.M. Laane (Rotterdamsche Bankvereeniging Stichting tot bevordering van de studie etc.; onder-voorzitter 1945 1955
Lanschot, J.M.G. vanPersonalium J.M.G.van Lanschot Commissie voor den Cursus; bestuurslid 1943 1946
Lanschot, J.M.G.  van (Firmant F. van Lanschot) Stichting tot bevordering van de studie etc.; bestuurslid 1945 1968
Lennep, Jhr. A. van (Cramerus, Vorstius,Gleichman,Heemtra) Stichting tot bevordering van de studie etc.; bestuurslid 1961 1962
Meer, mr. E. van (Commissionair in Effecten) Stichting tot bevordering van de studie etc.; bestuurslid 1950 1955
Meer, mr. E. van (Commissionair in Effecten) Stichting tot bevordering van de studie etc.; onder-voorzitter 1956 1958
Posthumus, mr. J.H. Stichting tot bevordering van de studie etc.; adjunct-directeur 1961 1963
Posthumus, mr. J.H.Posthumus Stichting tot bevordering van de studie etc.; directeur 1964 1968
Posthumus, mr. J.H. Nibe; adjunctdirecteur 1968 1974
Rasch, W.A. (Firmant Vlaer & Kol) Commissie voor den Cursus; bestuurslid 1946 1946
Rasch, W.A. (Firmant Vlaer & Kol) Stichting tot bevordering van de studie etc.; bestuurslid 1945 1965
RenooijRenooij in 1971, prof. dr. D.C. (Nederl. Handel-Maatschappij) Stichting tot bevordering van de studie etc.; bestuurslid 1963 1964
Renooij, prof. dr. D.C. (Nederl. Handel-Maatschappij) Stichting tot bevordering van de studie etc.; onder-voorzitter 1964 1968
Scheurleer, W.M. (Provinciale Bond) Commissie voor den Cursus; secretaris 1943 1946
Scheurleer, W.M. (Provinciale Bond) Stichting tot bevordering van de studie etc.; secretaris 1945 1948
Steendijk, mr. A.J. (Nederl. Handel-Maatschappij) Stichting tot bevordering van de studie etc.; bestuurslid 1953 1960
Thöne, J.J. Commissie voor den Cursus; bestuurslid 1943
Verrijn Stuart, G.M. Commissie voor den Cursus; voorzitter 1943 1946
Verrijn Stuart,

Personalium Verrijn Stuart 6.12.46 Amsterdamsche Bank
Amsterdamsche Bank 1946

prof. mr. dr. G.M. (Amsterdamsche Bank)

Stichting tot bevordering van de studie etc.; voorzitter 1945 1955
Vlug, mr. H. (Twentsche Bank) Stichting tot bevordering van de studie etc.; bestuurslid 1963 1968
Vogelenzang, mr. O (Amsterdamsche Bank)
Oprichtig 2
handen schudden met Bernhart Nov.1968
Stichting tot bevordering van de studie etc.; bestuurslid 1964 1968
Zwet, mr. J. van (Nederlandse Stichting voor Statistiek) Commissie voor den Cursus; organisator 1943 1946
Zwet, mr. J. van (directeur Stichting) Stichting tot bevordering van de studie etc.; directeur 1946 1963
II Bestuur NIBE ’68-’99          
           
Naam Werkgever/namens Functie Vanaf Tot Opvolger van:
           
Ariëns, mr. J.F. CNBI/NIB lid 1995 1999 Van Gool
BaetenHarry Baeten, mr. H.J. FvL /kleine bank. lid/DB 1991 1999 De Quay
Bakx, drs. F.P.J. Boerenleenbank lid 1968 1973  
Bakx, drs. F.P.J. Rabobank 2e  vice voorzitter 1976 1980 Jansen Schoonhoven
BaltussenBaltussen. Mr. F.J.L. AMRO Bank/gr. Banken lid 1972 1984 Slingerberg
Besouw R.A., drs.P.P.J.J.M. van BNG/BNG lid 1987 1995 De Nijs
Bievre, mr. L.A. de ABN/VBOL lid 1986 1988 De Jongh
Bijll Nachenius DNB/DNB lid 1971 1976 Graaf van den Bosch
Blase, drs C.   lid voorl. best. 1968 1968  
Blocks, drs. H.G.M. NVB/NVB lid 1998 1999 Overmars
Bolle, mr. M.B. WUH/Verg. hypobanken lid 1996 1999  
Bomhoff, Personalium Bomhoff prof. dr. E.J. Erasmus Universiteit lid 1987 1998 Eizenga
Boomsma, drs. P.J. NVB lid 1989 1992 Steensma
Borst, P.D. VBOL/Labouchere lid 1995 1999 Rijke
Bosman, Personalium Bosmanprof. dr. H.W.J. KEH Tilburg/academici lid 1968 1978  
Broek, H. van den Rabobank 2e vice-voorz,DB 1987 1989 Burghouts
BroekPersonalium Van den Broek), H. van den Rabobank voorzitter 1989 1993 Mees
Brust, mr. F.H. ?/Spaarbankb lid 1970 1970 Moret
Brouwers, G.A.J.   lid 1971 1974  
Brink Personalium Van den Brink Dolf 2, dr. R.G.C. van den ABN.AMRO/gr. banken voorzitter 1997 1999 Van Ommeren
Burghouts, drs. P.M. Rabobank 2e vice voorzittrer 1984 1989 Jansen Schoonhoven
Burghouts, drs. P.M. Rabobank lid/DB 1993 1999 Van den Broek
Cleef, drs. A.J.J.M. van Waterbank/Waterbank lid 1996 1998  
Driel, W. van CLBN/? lid 1991 1994  
Drift, mr. J. van der NMB/? lid 1971 1976  
Eizenga, prof. dr. W. Spaarbankb./Spaarbankb. lid 1970   Brust
Eizenga, Personalium Eizengaprof. dr. W.

 

personalium-wietze-eizenga

R.U Leiden/academici lid 1983 1987 Klant
Eldik, drs. R.B.J. Rabobank/Rabobank 2e vice voorz; DB 1986   Jansen Schoonhoven
Geertsema,mr. J.H. ABN/? lid 1989 1991 De Bievre
Gool, Personalium Van Gooldrs. P.C. van NIB/NIB lid 1985 1995 Van der Zwan
Graaf van den Bosch, mr. J.H.O. DNB/DNB lid 1968 1971  
Heijden, W.A.J.M. van der FGH/Verg. hypobanken lid 1989   Van Uchelen
Hellenberg Hubar, mr. B.A.J.M. DNB/DNB lid 1983 1986 Posthumus Meyes
Hilarides, drs. L. Friesland Bank/kl. Banken lid 1992   Koenders
Hoorn, J.H. van CV Bondsspaarb./Spaarb.b lid 1987 1991 Offerhaus
Iordens, H.I. lid 1969 1971
Ittersum, Personalium Van Ittersum 3drs. B.F. Baron van VvdE/VvdE 1e vice voorz; DB 1981 1996 Korthals Altes
Jansen, J.A.J.C. ?/? lid 1978
Jansen Schoonhoven, mr T.L. Rabobank 1e vice voorzitter 1973 1976 Manschot en Bakx
Jansen Schoonhoven, mr T.L. Rabobank lid 1980 1986 Bakx
Janssen, drs. B.A.G. lid 1999 1999
Jongh, drs. J. de ?/VBOL lid 1984 1986 Visser
Jongman, prof. dr C.D. NIBE secretaris 1969
Kemperink Friesland Bank/kl. Banken lid 1999
Kist, mr. E. ING groep/gr. Banken lid 1997 1999 Van Maanen
Klant, prof. dr J.J. UvA/academici lid 1978 1983 Bosman
Koemans, personalium-koemansmr. A.M.H.Th. Waterbank lid 1998 1999 Van Cleef
Koenders, Personalium KoendersG.A. Dai-ichi Kangyo Bank lid/DB 1985 1992
Koning, Personalium Koningdrs. J. DNB 2e vice voorzitter 1992 1999 De Swaan
Korthals Altes, J.Ph. VvdE 2e vice voorzitter 1974 1981 Van Marken
Kuiper, mr. J. Chr. L. EOE lid 1992 Westerterp
Kymmell, dr J. NIBE waarn. secret/dir. 1975 1980 Jongman
KymmellPersonalium Kymmell, dr J. NIBE gedel. Bestuurslid 1980 1985 zichzelf
Lanschot, mr. H. van lid 1968 1971
Leeuwen, mr. W.F. van SNS Bank/Spaarbb lid 1983 1986 Eizenga
Leeuwen, mr. W.F. van SNS Bank lid 1986
Maas, mr. P.C. NIB lid 1977 1980
Manschot, drs. R. Boerenleenbank 2e vice voorzitter 1968 1973
Marken, J.C. van VvdE/VvdE 1e vice voorzitter 1968 1974
Meer, prof. dr. R.A.H. van der Fortis Bank lid 1996 1999
Mees, drs. R.S.H. Mees & Hope lid 1969 1980
Mees, drs. R.S.H. WgvB lid 1981 1983 Stoffer
MeesPersonalium Mees, drs. R.S.H. NMB Voorzitter 1983 1989
Meys, drs. Th.A.J. NIB lid 1980 1983 Maas
Minderhout,Personalium Miderhout M. ING groep 1992 Verkoren
Möller, drs. G.A. Amsterdam Exchanges 1e vice voorzitter 1996 1999 Van Ittersum
Moret, mr. B. ?/Spaarbankbond lid 1968 1970
Nijs. P. de BNG lid 1980 1987
Nouwen, N.J. NCB lid 1983 1991
Offerhaus, mr. J.W.H. ?/Spaarbankbond lid 1986 1987 Van Leeuwen
Ommeren, drs. R. van AMRO Bank/grote banken lid 1984 1993 Baltussen
OmmerenPersonalium van Ommeren, drs. R. van ABN-AMRO voorzitter 1993 1997 Van den Broek
Overmars,personalium-overmars mr. L.M. NVB 1992 1997 Boomsma
Posthumus Meyes, mr F.F. DNB lid 1976 1983 Bijll Nachenius
Quay, mr. drs. C.L.M. de Van Lanschot/kl. Banken lid 1977 1990 Van der Drift
Renooij, prof. dr. D.C. ABN/grote banken lid 1968 1969
Renooij,Renooij in 1971 prof. dr. D.C. ABN/grote banken voorzitter           nov. 1969 1975 Verrijn Stuart
Rijke, Personalium RijkeC. L. VBOL; Wallich & Matthes 1991 1995
Risch, H.J.Ph. 1999 1999
Roovers, Personalium Rooversmr. C.J.M.R. CLBN 1994 Van Driel
Scherpenhuijsen Rom NMB lid 1975 1979
Schuurhuis, Personalium SchuurhuisA. VSB groep 1991 Van Hoorn
Segaar, L. ?/? lid 1968 1971
Sijben, prof. dr. J.J.

personalium-sijben
In Bank- en Effectenbedrijf maart 1973. vlnr: Renooij, Bosman, Rijnvos, Sijben, Vlak
KUB Tilburg/academici lid 1997 1999 Bomhoff
Slingelandt, Baron van D.J.M.G. Rabobank lid 1999 1999 Burghouts
Slingerberg, H.J. lid 1968 1972
Smit, B, BNG/BNG lid 1995 1999 Van Besouw
Straaten, dr. H.C. van NCB/kleine banken lid 1971 1975
StraatenPersonalium Van Straaten, dr. H.C. van NCB/kleine banken voorzitter 1975 1983
Steensma, mr. S.R. NBV/NVB DB 1968 1989
Stoffer, drs. J. NMB/NVB lid 1974 1975 Wijsen
Stoffer, drs. J. NMB/NVB lid 1979 Scherpenhuijsen Rom
Swaan, drs. T. de DNB lid/2e vice-voorz. 1986 1992 Hellenber Hubar
Uchelen. A.C. van ?/Verg. hypobanken lid 1980 1989
Verbeek, drs. S.G. Rabobank lid 1979 1984 Jansen
VerkorenPersonalium Verkoren, drs H.K. Postbank lid 1986 1992
Visser, mr. J. ABN/NBV lid 1975 1981 Renooij
Visser, mr. J. ABN/VBOL lid 1981 1984
Verrijn StuartPersonalium VS bij oprichting, prof. dr. G.M.
Nov.  1968
gepensioneerd/NVB voorzitter 1968       nov. 1969 zichzelf
Vogelenzang, mr. O. AMRO Bank/NVB lid voorl. best. 1968 1968
Westerterp, drs. T.E. EOE/EOE lid 1984
Wijsen, drs. J.F.H. lid 1972 1974 Wouters
Wouters, drs J.J.C. ?/NBV lid 1968 1972
Zuylen, drs. C.L. van lid 1981 1985 Mees
Zwan, dr. A. van der NIB/NIB lid 1983 1985 Maas
 III Bestuurderen NIBE-SVV 1999-2014

Baeten, Personalium Baeten 2mr H.J. Commissaris 01.07.99 2006 Van Lanschot, RvB
Balkema, drs. L. Commissaris
Beuvink, drs. C.J. commissaris
Bos R.A., drs. C.A. van den Commissaris
Brouwer, J.K. Commissaris 01.07.99 AEX
Hartsink, mr.drs. G.B.J. Commissaris
Jong, J. de Commissaris 01.07.99
Jong. F.D. de Commissaris 01.07.99 NVA
Kessel, drs. J.C. Directeur 01.07.99 31.02.04
Kleyn. Mr. R.A. Commissaris 01.07.99 ABN.AMRO, D.G.
Muller, J. Commissaris 01.07.99 Federatie Ass. Clubs
Seemann R.A., drs. B.E.J. Directeur 2006 2014
Tersteeg, Ir. P. Directeur 01.02.04 2005
Tesselhoff, Personalium Tesselhoffdrs, Chr. Commissaris, voorz. 15.01.04 ……11
Verheij, J. Commissaris, voorz. 01.07.99 14.01.04
Visscher, dr j. Commissaris 01.07.99