NIBE: Personalia

Dit hoofdstuk Personalia is opgebouwd uit 3 subs:
1. Voorzitters
2. Directeuren
3. Adjunct-directeuren.

ad 1. Nibe heeft in zijn 71-jarige geschiedenis 9 verschillende voorzitters gehad. 3 Van hen trokken de kar in de periode 1943-1969: Verrijn Stuart, Van den Brink (Jan) en Karsten.
In 1968 keerde Verrijn Stuart terug, nu als voorzitter van de Vereniging Nibe.
Na zijn overlijden in 1969 traden achtereenvolgens aan: Renooij, Van Straaten, Mees,
Van den Broek, Van Ommeren en Van den Brink (Dolf).
De heren Van Straaten, Mees, Van den Broek en Dolf van den Brink zijn geïnterviewd voor Bank- en Effectenbedrijf. Hun portret is elders op deze site terug te vinden.
Over Verrijn Stuart, Jan van den Brink, Karsten, Renooij en Van Ommeren zijn voor dit historisch overzicht kleine bio’tjes geschreven. Uit de hoek SVV is idem beschikbaar het interview in B&E  met Jan Verheij (mei 2000). De 2e voorzitter RvC van NIBE-SVV, Tesselhoff, vertelde in oktober 2016 over de destijdse perikelen bij de BV én die bij zijn  aandeelhouders; zie onder Personalia/Voorzitters/Voorzitter RvC 2.

ad 2. in alle fasen te samen hebben 8 personen de titel Directeur mogen voeren: Van Zwet, Pothumus, Jongman, Kymmell, Van Driel, Van Kessel, Tersteeg en Seemann. Over 6 zijn kleine bio’tjes geplaatst. Met Van Kessel en Seemann moet nog worden gesproken.

ad 3. Ten minste 7 verschillende personen waren ooit Adjunct-directeur: Kimball, Posthumus, Van Driel, Geerling, De Weerdt, Schipper en Spoorenberg. Van de laatste 4 moeten de doopcelen nog worden gelicht, hun verdiensten geïnventariseerd.

Jan Schipper
10 juni 2016