Adjunct-Directeur 1 Kimball


februari 1947-april 1951 medewerker
mei 1951-maart 1959 adjunct-directeur

De naam van Kimball komt in de notulen van de Stichting het eerst voor in die van de vergadering van januari 1948. Hij wordt vermeld bij de aanwezigen, naast o.a. Van Ettinger. Deze, redacteur/uitgever van de Stichting Bouw, bezoekt de vergaderingen van het Bestuur daarna nog wel een groot aantal keren, maar dan als adviseur.

Kennelijk is Kimball in dienst gekomen in februari 1947. Directeur Van Zwet moet in januari 1948 verantwoording afleggen over de financiële gang van zaken, waaronder de salarissen. Kimball blijkt snel ‘carrière’ te hebben gemaakt 3 keer opslag in 12 maanden van in totaal 75%. Ter vergelijking: zijn, naast van Zwet, enige collega 15%.

Kimball heeft zich onder Van Zwet weinig geprofileerd/kunnen profileren. Hij is wel bij alle bestuursvergaderingen aanwezig, maar als discussiant wordt hij niet vaak genoemd. In 1952 wordt hij secretaris van de redactie van het Tijdschrift, maar eigen bijdragen levert hij zelden.

Toch is Van Zwet kennelijk wel tevreden. In mei 1951 stelt deze, dat Kimball zo ongeveer alle dagelijkse aangelegenheden bestiert. Zelf heeft Van Zwet allerminst nog een dagtaak: Kimball wordt adjunct-directeur. (zie de paragraaf Directeur Van Zwet). En in 1959, als Karsten met Posthumus als opvolger van Kimball op de proppen komt, maakt Van Zwet zich in eerste aanleg nog sterk voor zijn rechterhand. (zie de paragraaf over Directeur Posthumus)

Jan Schipper
03.03.2016