70 jaar Nibe, van concept naar decept

Voordat Nibe in 1968 naar buiten trad, bestond er al vijfentwintig jaar een Schriftelijke Tweejarige Bankcursus.
Inderdaad, Nibe heeft een Duitse vader. Waarom het toenmalige Hoofdbedrijfschap Banken in 1943 een Commissie voor den Cursus in het leven riep en hoe die Commissie de Bankcursus tot stand bracht, wordt behandeld in de 1e paragraaf van het hoofdstuk┬áChronologica. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal – if, as, and when – de verkoop in 2014 van de bv NIBE-SVV aan NCOI behandelen.

Alle hoofdstukken:
. Chronologica.
. Personalia
. Themata
. Varia
. Nomina
. Data

Jan Schipper
1 april 2016