Baron van Lijnden, december 1990

‘Ik voel me puur Baryaan’

Functie: Lid Directie H. Albert De Bary & Co NV
Compaan: Johan Gerards (drs. J.L.)
Locatie: statige grachtenpand Herengracht.
Gezelschap: ?
Kruisnamen: geen

Nagedachten
Een keurige man. Verdere herinneringen moeten nog opborrelen.
Het geheugen fluistert slechts in, dat we Van Lijnden hebben opgezocht op suggestie van zijn Hoofd Opleidingen, Win Hanszens, actief lid van Nibe’s Adviescollege Opleidingen.
JS, 16.11.2015

Van Lijnden geheel