Baron van Verschuer, mei 1993

‘We vormen een club van georganiseerd vertrouwen’

Functie: Voorzitter Raad van Beheer Rabobank Nederland
Compaan: Johan Gerards (drs. J.L.)
Locatie: Utrecht Croeselaan, de kamer tegenover de Voorzitter Hoofddirectie.
Gezelschap: geen
Kruisnamen: Wijffels, Mertens, Meijer, Lardinois.

Nagedachten
Schoot mij toen al te binnen: het vleesgeworden, onschuldig, kind van de fusie tussen de pastoors en de dominees; (zonder dat ‘onschuldig’ een citaat van Wijffels). Hij was namelijk oud-partijvoorzitter van de CHU en op zijn bureau lag een exemplaar van de Volkskrant. De Baron: ‘Op de bank lees ik de Volkskrant omdat het secretariaat van Rabobank, voorzover mij bekend, niet geabonneerd is op Trouw. Thuis lees ik de Trouw’.

JS, 14.11.15

Van Verschuer geheel