Bevers, april 1990

Bevers, de ondernemer van Financiën

Functie: Agent Ministerie van Financiën
Compaan: drs Johan L. Gerards
Locatie: Agentschap,monumentaal grachtenpand Amsterdam
Gezelschap: geen
Kruisnamen: Vernede, Kok, Ruding.

Nagedachten
Een inverse carriëre-move: van privaat naar publiek. Keurig.
Na Bevers kwam Verwoerd: van Keizersgracht naar Sloterdijk. Ook keurig.

JS, 30.11.2015

Bevers gehele interview