De Beaufort Wijnholds, oktober 2000

Koorddansen met water en wijn

Functie: Bewindvoerder IMF
Compaan: Nico Kingma (drs. N.J.)
Locatie: kantine Nibe
Kruisnamen: Wellink, Van Dijkhuizen, Stek, Ritzen, Zalm, Van den Brink (Dolf), Maas

Nagedachten
Zeg maar Wijnholds, wat er aan vooraf gaat hebben ze er ooit bijgekocht.

JS, 22.11.2015

De Beaufort Wijnholds gehele interview