De Groot, november 2000

Fatsoen dwing je af door geloofwaardig met vergelding te dreigen

Functie: Projectleider Handhaving STE
Compaan: Robert Gunther
Locatie: Pand VSB ’t Singel Amsterdam
Kruisnamen: Stuiveling

Nagdachten
Waar is Rolf toch gebleven?

De Groot geheel

JS, 23.11.2015