De Swart, juni 2001

Alles, en ook nog de centen

Functie: Voorzitter RvB AMEV/Stad Rotterdam
Compaan: Annemarie Burgers (drs. A.J.G.M.)
Locatie: Stad Rotterdam; Weena
Gezelschap: ?
Kruisnamen: Van Rossum, Bartelds, Van der Lugt

Nagedachten
Hij bleef de baas, behield de naam en hoefde niet te verhuizen. Alle heilige huisjes dus die Van der Lugt aanmerkt als relevant bij fusie besprekingen. Ook nog een bom duiten, en toch eenvoudig gebleven?
Een verificatievraag. Hij had nevenfuncties bij Feijenoord, de HES en de Kunsthal. Wat als ze op hetzelfde uur zijn aanwezigheid vroegen. Het verwachte antwoord: Feijenoord.
En wat als het koningshuis bij de Kunsthal op bezoek zou zijn.
Dat gaf gewetensnood. Hij koos voor zijn imago van volksheld.

JS, 20.11.2015

De Swart geheel
De Swart over Van Rossum