Groen, september 1992

Groen is zelf= en herverzekerd

Functie: Voorzitter RvC NCM Holding
Compaan: Johan Gerards
Locatie: Amsterdam Keizersgracht
Gezelschap: geen
Kruisnamen: Cohen Tervaert, Vogelenzang,

Nagedachten

Hij praatte zó gemakkelijk, dat de vraag er uit floepte of hij soms bij de Jezuïten in de leer was geweest. Seconden lang was Harry van slag en antwoordde toen: bijna goed.
Bij ons vertrek kwam hij ons nalopen om te zeggen dat ie het gesprek heel enerverend had gevonden.
De Jezuïtenvraag hebben we in het repertoire gehouden.
En de inschatting bleek regelmatig juist. Bert Heemskerk bijvoorbeeld en Harry Baeten en vele anderen.

JS, 17.11.2015

Groen geheel