Jonkhart, januari 1990

Tussen cohesie en concurrentie

Functie: President-Directeur Nationale Investeringsbank
Compaan: drs. Johan L. Gerards
Locatie: NIB Den Haag
Gezelschap: ?
Kruisnamen: Van der Zwan, Biesheuvel, Meys, Bruggink.

Nagedachten
We gingen wat meewarig terug naar Amsterdam.
Hij vroeg alsmaar om erkenning.
Voor man of voor paard?
JS, 16.11.2015

Jonkhart geheel