Krant, november 1999

Slow growth, slow death

Functie: Voorzitter Directie Kempen & Co
Compaan: R. Oude Wolbers (drs. R.H.)
Gezelschap: geen
Kruisnamen: Winkelman

Nagedachten
Een inverse correctie:
Hij zei: half acht, acht uur zeg ik ‘jongens, het is mooi geweest, naar huis nu’.
Hij verzocht daar van te maken: om kwart over zeven.
De contekst zei volgens ons wel voldoende dat wij de werktijden bizar vonden.

JS, 23.11.2015

Krant geheel
Krant over bedrijfscultuur