Le Blanc, juni 1990

Noem ons maar counsellor banker

Functie: Vice-Voorzitter Raad van Bestuur F. van Lanschot Bankiers NV
Compaan: Gerards
Locatie: Hooge Steenweg Den Bosch

Nagedachten
Briljant, maar/en geen boerenslimme bankier, zoals zijn voorganger Jan Cees van Lanschot. Aan het eind vroegen we hem wat hij zou kiezen uit het rijtje Grootbankier, Hoogleraar, Minister van Financiën. Hij koos voor geen van 3, maar voor ‘iets tbv de publieke zaak’.
Inderdaad vertrok hij na enige tijd al uit De Bosch, tot grote teleurstelling van Jan Cees, om  in Londen de nieuwe EBRD mee in te richten. Daar refereerde hij vlot aan bovenstaande ontlokking.
JS, 06.12.2015

Le Blanc geheel