Mok, mei 2002

Slimmigheden worden niet gewaardeerd

Functie: Voorzitter Klachtencommissie DSI  (=KCE+KCO+KCB) en vooral
plv. procureur-generaal Hoge Raad
Compaan: Robert Gunther
Locatie: kantine Nibe
Gezelschap: geen
Kruisnamen: Kymmell, Van Ittersum, Docters van Leeuwen,

Nagedachten
Aanzienlijk toegankelijker dan destijds Van Zeben.
Was al over de 70, maar deed zijn werk uitgesproken met plezier.

Mok geheel