Ribourdouille, mei 1998

Samen Sterker

Functie: Lid RvB ABN AMRO
Compaan: Nico Kingma (drs. N.J.)
Locatie: Amsterdam Zuid-Oost
Gezelschap: voorlichter Hoek
Kruisnamen: Verkoren’), Overmars

Nagedachten
Soms draaien captains oorzaak en gevolg om.
Dan voelen ze zich gedwongen verre horizonten te zien, omdát ze hoog in de boom zitten.

Bovenstaande gedachte bekroop me toen spreker Ben Verwaayen van KPN op het afscheid van Ribourdouille beschreef hoe het dagelijkse leven zou gaan veranderen door de ICT. Zijn voorbeelden: de koelkast die boodschappenlijstjes uitprint, via je autotelefoon het gas onder de pan met aardappeltjes alvast aansteken.

Over de geringe lichaamslengte van Ribourdouille gaat nog een aardige roddel.
Op de directiegang van de ABN in de Vijzelstraat hadden de gewone directieleden naar anciënniteit een kamer dicht bij de Voorzitter. Als nu eens een kamer vrij viel, schoof iedereen één kamer op richting Voorzitter. Nu had Ribourdouille de gewoonte de lambriezering in zijn kamer te laten inkorten, opdat hij minder klein uit zou komen. En, bij iedere opschuif moest er weer worden aangepast.

Gelieerd aan de Brenninkmeijers hechtte Ribourdouille aan zijn onberispelijke outfit. Toen hij eens het computercentrum van ABN.AMRO in Amstelveen bezocht en de directeur I.T., Fred Grünnemann, hem naar zijn indrukken vroeg, antwoordde de heer Ribourdouille dat hem was opgevallen dat het personeel overwegend in spijkerbroek gekleed ging.Paul

‘) Tijdens het gesprek kwam uiteraard ook de onverhoedse presentatie in 1996 van de Chipper van ING/Postbank aan de orde. Volgens de toenmalige 2e Voorzitter van de Werkgeversvereniging Bankbedrijf, Jaap Ruiter, markeerde dat ‘vreemdgaan’ het einde van de consensus-cultuur in het Nederlandse bankwezen. Zie op deze site NIBE:Chronologica/1998 de tijdgeest de fles uit.

De heer Ribourdouille is overleden in augustus 2018. Op 26 september verscheen in de Volkskrant een I.M. door Peter de Waard waarin de controverse nog eens werd opgerakeld.

 

 

 

 

JS, 23.08.2018

Ribourdouille geheel