Rinnooy Kan, april 2005

En nog van de business ook

Functie: Lid RvB ING Groep
Compaan: geen
Locatie: de ‘kruimeldief’ aan de Zuidas Amsterdam
Gezelschap: voorlichter
Kruisnamen: Van Wensveen, Den Butter, Jacobs, Tilmant, Maas, Verkoren, Kemp, Lindenbergh.

Nagedachten
Hij was mijn laatste.
En nu nog vrijwel de enige BN-er.
(naast die van Wijffels, en in sommige kringen Lardinois, misbruik ik zijn naam dan ook als ‘soortnaam’)
Hij uitte zich opgetogen over het promotiefilmpje van de levende leeuw in de bestuurskamer; of ik de achtergelaten kras in het tafelblad wilde zien.
Tot op vandaag vraag ik me af of Alexander zich in dat gremium zelf wel thuis voelde.
Wel overtuigde hij over de schoonheid van wiskunde.

JS, 15.11 2015

Rinnooy Kan geheel