Ruiter, oktober 1995

Met Ruiter op weg naar volwassener arbeidsverhoudingen

Functie: Tweede voorzitter Werkgeversvereniging Bankbedrijf (WvgB)
Compaan: Ward Snijders (drs.E.J.)
Locatie: het pand van de voormalige Spaarbank voor de Stad Amsterdam aan het Singel; (VSB Bank)
Gezelschap: geen
Kruisnamen: Crijns, Minderhout.

Nagedachten
Het eerste van de tweeluik met Hamaker (december 1996).
Opvolger van Crijns en diens voorganger Mees.
Prettige man.

JS, 11.11.15

Ruiter geheel