Van Poll + Ligtenstein

Nieuwe BMG-directie borduurt met fijne steekjes verder

Functies: aantredend resp. scheidend voorzitter Directie Bank Mendes Gans
Compaan: drs. Johan L.Gerards
Locatie: monumentaal pand aan de Herengracht
Gezelschap: geen
Kruisnamen: geen

Nagedachten
Aan de lay out en stijl te zien was hier Johan penvoerder
Bij een eerder gesprek bij BMG was ik zeer onder de indruk geraakt van de persoon en het bedrijf van Ligtenstein. Idem imponeerde Van Poll regelmatig met zijn beschouwingen in het FD. Vol vertrouwen bedacht Johan Gerards daarom de kop. Jammer dat Van Poll na korte tijd alsnog voor iets anders koos. BMG is uiteindelijk bij ING terecht gekomen.
JS, 10.11.15

In april 2016 zocht Maarten van Poll, de zoon van Roeland, contact. Hij meldde dat zijn vader in december 1999 op 49 jarige leeftijd onverhoeds op de redactie van het FD is overleden. Maarten zelf was toen 14.
Van journalist naar bankceo, dat had ik ook wel gewild. (niet gekund overigens).
Voor andere ook geïntrigeerden zijn een tweetal krantenartikelen over Roeland bijgevoegd.

Jan Schipper
15 april 2016
Van Poll+Ligtenstein
Volkskrant over Van Poll
FD over Van Poll