Verheij, mei 2000

Katalystor en kenniscentrum

Functie: Voorzitter RvC NIBE-SVV BV
Compaan: Inge Mulder (drs. I. Mulder-Roelen)
Locatie: kantine Nibe
Kruisnamen: Van den Brink (Dolf), Wansink, Oosenbrug, Van Kessel

Nagedachten:
Wel een prettige man, met de beste bedoelingen ook.
Over de titel, en de visie daarachter, waren we het snel roerend eens.
Jammer, het is niet gelukt.

Verheij geheel

JS, 12.11.2015