Vigon, juli 1987

In gesprek met de heer G.R.Y Vigon

Functie: Voorzitter Raad van Bestuur CLBN
Compaan:  –
Locatie: het pand op het Stadhuisplein in Rotterdam, gebouwd door Slavenburg’s Bank.

Nagedachten
Een Franse fase voor een Hollandse koopmansbank.
De ‘Franzosen’ respecteerden de Nederlandse gewoonten, op één na:
zij werken ‘s-avonds lang door en gingen laat naar huis.
‘Ik wil mijn vrouw niet ‘storen’ met de voorbereidingen van het diner’.
JS

Vigon