Baeten, april 2004

Mensenwerk

Functie: Voorzitter RvB F. van Lanschot Bankiers
Compaan: Robert Gunther
Locatie: Hooge Steenweg Den Bosch
Gezelschap: voorlichter
Kruisnamen: Bodart, Bekkers, Van Lanschot, Van Lanschot, De Quay, Le Blanc, Den Uyl, Heemskerk, Smits, Deckers.

Nagedachten:
Over Harry borrelen zó veel prettige nagedachten op, dat ik hier maar met Tamar volsta:
‘Het is vrijwel onmogelijk om tezelfder tijd én aardig én intelligent te worden gevonden’. Harry presteerde dat zijn leven lang toch.

JS, 16.11.2015

Baeten gehele interview