Munsters, januari 2004

Toepasser van wetenschap

Functie: Lid Hoofddirectie PGGM
Compaan: Cor Stoffelsma
Locatie: Hoofdkantoor Zeist
gezelschap: ?
Kruisnamen: Streppel, Sijben, Duffues, Roorda, Wieringa, De Beus, Frijns, Witteveen, Jacobs, Wijffels, Van Muiswinkel, Pot, Kist,

Nagedachten:
Jong, maar geen enfant terrible.
Hij was wat laat omdat hij zijn zoontje naar school had gebracht.
Met een gerust gevoel weer terug naar Amsterdam; net zoals eerder met zijn voorganger De Beus.

JS, 16.11.2015

Munsters geheel