Duijndam, juli 1992

‘Streng doch rechtvaardig is mijn devies’

Functie: Directeur Gemeentelijke Kredietbank De Haag en
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet.
Compaan: Johan Gerards (drs.J.L.)
Locatie: Haagse Volkskredietbank
Gezelschap: een ‘omloop’ met een geestelijke beperking
Kruisnamen: Mijnssen.

Nagedachten
Vanzelfsprekend gingen we onderweg nog uit van een gesophisticeerde bancaire directie-etage. Maar deze was ontnuchterend smukloos. Onnodig de gesprekspartner te prikkelen met onverhoedse of suggestieve vragen.
Deze inslag is door Johan tot uitdrukking gebracht : vorm zowel als inhoud eenvoudig informatief.

JS, 18.11.2015

Duijndam, juli 1992