Scheringa, juni 2003

We doen hier duizend dingen anders

Functie: Voorzitter RvB DSB Groep NV
Compaan: Robert Gunther
Locatie: Hoofdkantoor DSB Wognum
Gezelschap: voorlichter Klaas Wilting
Kruisnamen: Docters van Leeuwen.

Nagedachten
Landbouwgereedschap aan de wand, een Hindeloper melkbus in de hoek.
Voor we gingen zitten grapte ik: ‘we komen ┬áhier natuurlijk om uit te zoeken wie van jullie twee het arrogantste is’. Geen enkele emotie, de grap viel volstrekt dood.

Geen grap: Dirk was in zijn dorpen populair en hij werd door veel van zijn personeel op handen gedragen.

Het onderstaande uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de DSB Groep N.V. van 7 juni 2002 vond DNB niet leuk:
‘Aanwezig zijn: Dhr. D. Scheringa, in zijn hoedanigheid van enig aandeelhouder van Dirk Scheringa Beheer B.V., welke vennootschap groot aandeelhouder is van DSB Groep N.V. en Dhr. D.Scheringa in zijn hoedanigheid van Bestuurder van de Stichting Medewerkersparticipatie DSB, en Mevrouw M.E. Kelder, notulist. De vergadering wordt geleid door de heer D. Scheringa. De voorzitter opent de vergadering en constateert, dat blijkens de presentielijst het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is’.

JS, 19.11.2015

Scheringa geheel