Feilzer, april 1988

Zet Feilzer een punt op of achter de spaarbank S?

Functie: Voorzitter Raad van Bestuur VSB Bank
Compaan: drs. J. (Johan) L. Gerards
Locatie: VSB hoofdkantoor Utrecht
Gezelschap: ?
Kruisnamen: geen

Nagedachten
De titel is bedacht door Johan Gerards.
Treffender kon niet: Feilzer weekte zich geleidelijk aan los uit de gezapige spaarbankwereld. (Het spaarbankwezen voerde als logo een punt boven op een S; dat is in sommige landen, Oostenrijk bijvoorbeeld, nog steeds het geval).

Maar Feilzer had verre visioenen. Nadat hij vele lokale spaarbaken aan zijn kar had gebonden – sommige lokale bestuurders stribbelden tegen, zij verzamelden zich later in SNS – zocht Feilzer verdere armslag bij AMEV. Dat geheel werd later in Fortis ingebracht:
een wereld van verschil met was eerst Spaarbank voor de Stad Amsterdam heette en daarna Centrum Bank. Deze naam werd prijsgegeven vanwege de oprichting van de Centrum Partij.
JS, 15.11.2015

Feilzer geheel