Van Lanschot, januari 1987

In gesprek met de heer J.C. van Lanschot

Functie: Voorzitter Raad van Bestuur F. van Lanschot Bankiers
Compaan: –
Locatie: de panden van Van Lanschot aan de Hooge Steenweg in Den Bosch

Nagedachten
Gedoemd om bankier te worden. Voerde volgens Harry Baeten grommige moderniseringsstrijden met zijn vader. Hoewel slechts middelgroot, speelde hij serieus mee met de grote jongens. Batenburg: “Ik heb grote bewondering voor je Jan Cees, dat weet je wel; dat jij het na afloop van een ‘college’ van Holtrop over geldschepping of de ononderbroken ’toelichting’ van Zijlstra over de kredietrestrictie’, toch nog waagde te vragen ‘maar dat geldt toch niet voor een kleine bank als de mijne?’ dwong diep respect af.

Van Lanschot J.M.G.
Jan Cees van Lanschot met zijn moeder tgv een etentje van het Fonds voor de Geldhandel in de Provincie

Jan Cees was de laatste Van Lanschot aan het roer. Hij meende met Le Blanc de toekomst veilig te hebben gesteld. Maar Bart wilde toch iets anders, juist toen Jan Cees na ‘een kleine ingreep’ niet goed herstelde. Zijn laatste wintersportvakantie werd, zo zei hij,
‘helemaal verpest omdat ik dat hoofdstuk voor dat boek (veertig jaar NBV) van jullie moest afmaken’. Naar verluidt heeft hij op zijn sterfbed Bert Heemskerk nog zijn zegen kunnen geven. Figuurlijk gesproken dan, want hoewel diep gepenetreerd in het Katholieke van Brabant, was Jan Cees zelf niet meer zo gelovig. En hij kon zich niet voorstellen dat Bert katholiek was: ‘wat? Jij katholiek?’
JS

Van Lanschot geheel