Gedopt, november 2001

Zij die geloven…

Functie: Voorzitter RvB NIB Capital N.V.
Compaan: –
Locatie: NIB Den Haag
Kruisnamen: Jonkhart.

Nagedachten
Dit gesprek was een paar weken na nine-eleven.
We geloofden dat er bezinning zou komen, in die zin dat de focus op alleen aandeelhouderswaarde zou verlegd worden.
Wat een misvatting.

Gedopt geheel