Kist, december 2001

We zijn géén bank

Functie: Voorzitter RvB ING Groep
Compaan: Robert Gunther
Locatie: Nationale Nederlanden, Haagse Poort
Gezelschap: voorlichter Peter Jong
Kruisnamen: Van Maanen, Minderhout, Dolf van den Brink, Van der Lugt, De Swart, Tras, Wansink, Ruding, Van Rijn, Jacobs, Van der Lugt, Scherpenhuijsen Rom. Verkoren, Tilmant.

Nagedachten
Leuk geprek. Eerst zat hij nog achterover geleund, maar later op het puntje van zijn stoel.
Hij was zo attent persoonlijk een bedankbriefje te schrijven.
(En nog een stuk of  10 exemplaren van het maanblad; voor zijn vrienden).

Van de voorzitters van ING, en zijn voorgangers, hebben we hebben we de meeste wel gesproken. Aad Jacobs niet, want die was al zo vaak met zijn Barings en spekzolen op tv geweest. En de Belg Tilmant niet, omdat we vreesden dat dat slechts een uitwisseling van beleefd- en oppervlakkigheden zou zijn geworden. Achteraf wel jammer.

JS, 21.11.2015

Kist geheel