Griffioen, maart 1989

Griffioen sluit elke rimpel uit

Functie: President Directeur BNG
Compaan: Johan Gerards (drs. J.L.)
Locatie: BNG Den Haag
Gezelschap: geen
Kruisnamen: geen

Nagedachten
Moeten nog borrelen.
BNG heeft niets met gossip.
Zijn opvolger Van Besouw trok de rimpelloze lijn recht door.
JS, 16.11.2015

Griffioen geheel