Nollen, januari 1989

Ik ben nogal vasthoudend

Functie: Lid Raad van Bestuur CLBN (Credit Lyonnais Bank Nederland)
Compaan: drs. J. (Johan) L. Gerards
Locatie: ?
Gezelschap: geen
Kruisnamen: Van Eldik,

Nagedachten
Binnen Slavenburg gold hij als ‘een olifant in de porseleinkast’. Zelf zal hij vaak getwijfeld hebben of hij niet bezig was aan een dood paard te trekken. Hoe dan ook wist hij de RvB van SB telkens weer te overtuigen van noodzaak en nut van zijn overall automatiseringsplan. Ook redder in nood, CLBN, zag brood in zijn aanpak. Hij mocht blijven, ging zelfs naar Parijs. Vigon, voorzitter van CLBN, liet zich in B&E van juli 1987 enthousiast uit over de bereikte voorsprong in de automatisering van het betalingsverkeer.
Na zijn Parijse periode verrichte Nollen allerlei hand en spandiensten in de financiële sector: hij huppelde – figuurlijk én letterlijk – blijmoedig over de Amsterdamse grachten.
JS, 16.11.2015

Nollen geheel