Hielkema, december 1997

Tussen de oren van Hielkema

Functie: Voorzitter RvB Fortis Nederland en
Vice voorzitter Groepsleiding Fortis
Compaan: Nico Kingma (drs. NM.)
Locatie: Utrecht, hetzij het pand van VSB danwel dat van het tegenoverliggende AMEV
Gezelschap: ?
Kruisnamen: Kuiper, Van der Have, Langman, Batenburg, Roos, Feilzer, Bartelds, Vugts, Overmars,

Nagedchten
Fortis: een draaimolen vol exoten, van wieg tot kist.

Hielkema geheel

 

 

JS, 24.11.2015