Keizer, maart 1995

Met Friese gedrevenheid

Functie: Voorzitter RvB Friesland Bank NV
Compaan: Henk Molenkamp (drs. H.P.)
Locatie: Hoofdkantoor Friesland Bank Leeuwarden
Gezelschap: voorlichter dhr Buith
Kruisnamen: Heemskerk, Kuperus.

Nagedachten
Een frisse vent, een open gesprek. De eerste niet-Kuperus in de hoofdrol.
‘Ik wist niet dat ik zo consistent kon denken’, zei hij na afloop.
Op weg naar buiten vertelde Buith de anekdote dat onder de eertijdse voorzitter Kuperus van de Vereniging Elfsteden nooit een tocht zou zijn verreden, uit vrees voor reputatieverlies van de bank: ‘stel je eens voor wat er met de bank gebeurt als de koningin door het ijs zakt, zei hij dan’.
Een beetje wrang dat de Brabantgang van deze bank er mede toe geleid heeft dat uiteindelijk toch nog de pijp aan  Rabo moest worden gegeven.
Voorts: tbv van het gemak in het toezicht door DNB is ooit de ‘Vereniging Landbouwkrediet’ opgericht. ‘Utrecht’ vertegenwoordigde dan niet slechts de coöperatief aangesloten banken, maar ook de coöperatieve (Friese) Zuivel Bank. “En dan zei de Bank: Jullie melden wat we hebben afgesproken wel aan Leeuwarden hé” vertelde iemand uit kringen van de Bankiersvereniging”. Maar het archief van deze vereniging was altijd onvindbaar.
JS, 11.11.15

Keizer geheel