Van Rijn RA, april 1995

Draaien aan de knoppen

Functie: Lid Hoofddirectie Rabobank Nederland
Compaan: Henk Molenkamp (drs.H.P.)
Locatie: Rabo Nederland Croeselaan Utecht
Gezelschap:  –
Kruisnamen: Wijffels, Meijer.

Nagedachten
Op zijn 53e kwam hij van buiten. ‘Bij Rijn Schelde Verolme mocht ik de lichten uitdoen’.
Meer professional dan bestuurder. Voor een scherper inzicht over wie bij Rabo nu eigenlijk de dienst uit maakt, de bank of de coöperatie, vragen we aan het eind naar de zeggenschapsverhouding. ‘Of ik Wijffels danwel Meijer als mijn baas beschouw? Een gewetensvraag. In zo’n stijl werken wij hier niet. Hiërarchisch is de Raad van Beheer de baas, die stellen mijn salaris vast’. De term CFO kwam pas bij zijn opvolger Bert Bruggink in zwang.
JS, 11.11.15

Van Rijn geheel