Lintjer, mei 1994

Financiën, ABN AMRO en KPN samen door één deur

Functie: Min. van Financiën, Directeur Financieringen
Compaan: Rob Schotsman (dr. R. J.; vanaf 2014 prof. dr. ‘vanwege’ NIBE-SVV/NCOI)
Locatie: Korte Voorhout
Gezelschap: voorlichter
Kruisnamen:

Nagedachten
Naar een idee van Bram Kruimel, die Rabo vertegenwoordigde in de redactieraad van het maandblad.
Rob ging mee om reden dat vaste compaan Johan Gerards was verongelukt.
Rob was ook feitelijk de penvoerder van dit verhaal.
Lintjer was bij de beursgang van KPN wel het gebraden haantje van Financiën, maar van druipende arrogantie was totaal geen sprake. Dat was evenmin het geval toen ik hem sprak in zijn functie van vice-president van de Asian Development Bank.
JS, 12.11 2015

Lindjer geheel