Meijer, januari 1998

Lang leve de coöperatie!

Functie: Voorzitter Raad van Beheer Rabobank Nederland
Compaan: Nico Kingma (drs. N.J.)
Locatie: Croeselaan Utrecht, Voorzitterskamer; dwz tegenover die van de Voorzitter Hoofddirectie.
Kruisnamen: Verschuer, Wijffels,

Nagedachten
De enige keer met onvriendelijkheden.
Hij kon niet overtuigen met het belang van Rabobank International voor het ledencollectief:
. twee zielen in één borst of
. één ziel in twee borsten?
Waarom begreep hij mijn vraag niet? Of was ik te dom voor zijn antwoord?
Hij zette zijn politieke debat-ervaring in, stemverheffing, en ik gebruikte het gelegenheidsargument van nicotine-afkick.
Overigens was het een heel leuk gesprek.

Bij dit interview is de titel kennelijk meer ingegeven door de wens van de gemoedsrust, dan door de wens zo bondig mogelijk te typeren.

JS, 24.11.2015

Meijer geheel