Van Voorst Vader, mei 1999

Met veel poldergeest-kracht

Functie: Voorzitter Nederlandse Bond van Assurantie-Bemiddelaars (NBVA)
Compaan: Ron H. Roelen
Locatie: NBVA Tiel
Gezelschap: geen
Kruiswoorden: Zalm, Jorritsma, Weitenberg.

Nagedachten
NBVA is de standsorganisatie van de huis-, tuin- en keuken assurantiebemiddelaars.
Bij de opstand november 1990 van de groten (verenigd in NVA) tegen de overname door Nationale Nederlanden van ┬áNMB Postbank – zij dreigden met boycot van NN omdat die het afzetkanaal direct writing zou kunnen gaan gebruiken – koos Alexander ervoor in gesprek te blijven met NN.
Zijn afscheid bij NBVA was groots: hij kreeg een concertvleugel cadeau van zijn leden, …..flink gesponsord door de verzekeringsmaatchappijen

JS, 25.11.2015

Van Voorst Vader geheel