Overmars, september 1997

Meer dan de som der woorden

Functie: Directeur Nederlandse Vereniging van Banken
Compaan: Marco Middelkoop
Locatie: NVB, Singel
Gezelschap: geen
Kruisnamen: Van der Zwan, Jonkhart, Hazelhoff, Scherpenhuijsen Rom, Wijffels, Nelissen, Van Lanschot, Hielkema, Minderhout,.

Nagedachten
‘Nooit aan de bal komen als íe richting doel rolt’.
Maar natuurlijk wel het applaus oogsten van het mooie overstapje!

JS, 29.11.2015

Overmars geheel