Duisenberg, juni 1997

Niet zómaar een baantje

Functie: President De Nederlandsche Bank
Compan: Rein Kieviet (drs. R.F.M.)
Locatie: Frederiksplein
Gezelschap: Voorlichter
Kruisnamen: Lardinois,Van den Brink, Den Uyl, Holtrop, Zijlstra, Van Straaten

Bij Duisenberg

Nagedachten
Niets aan toe te voegen.

Duisenberg geheel

JS, 27.11.2015