Rijnja, september 1991

‘Persbueaus zetten groot deel van de koers’

Functie: Directeur-Generaal ABN.AMRO investment banking & global clients
Compaan: drs. Johan L. Gerards
Locatie: kantine Nibe
Gezelschap: geen
Kruisnamen: Cornelissen.

Nagedachten
Type: grote mond, groot hart. Professional á la Van Outersterp.
Jarenlang bewaker van orde en tucht in de dealing rooms van Amro.
Tot ieders verbazing werd hij na de fusie met ABN gepasseerd: Dolf van den Brink werd bovenbaas. Niet toevallig vond het gesprek plaats buiten de bank. Te fatsoenlijk om, zoals Fop Hoogendijk, zijn teleurstelling ook verbaal kracht bij te zetten.

De heer Rijnja is in april 2018 overleden.
JS, 10.11.15

Rijnja