Van Rijn, oktober1991

Van Rijn bouwt huizen als kastelen

Funktie: Voorzitter Raad van Bestuur Internationale Nederlanden Groep
Compaan: drs. Johan L. Gerards
Locatie: Hoofdkantoot NN Den Haag
Gezelschap: voorlichter
Kruisnamen: Scherpenhijsen Rom, Hazelhoff, Peters, Van Ittersum.

Negedachten
Hij vertelde uitbundig: verre visies, spannende verhalen.
Zo niet met zuinigheid, dan toch met vlijt bouwde hij het ‘kasteel van de Bijlmer’ op tot een financiële vesting. (In de hoogtijdagen bij de eerste 25 financiële instellingen naar marktkapitalisatie ter wereld; ABN.AMRO was in deze lijst de helft zo groot).
Nog Katwijkser dan Dirk Kuit: één dorp, één kerk, één partij, één baas, één vrouw.
Onvermoeibaar en oranje als lievelingskleur.
Tussentijds kwam zijn secretaresse een handje pillen brengen en die slikte hij onbesmuikt.
‘Dat zullen vitamines geweest zijn’ zei zijn collega Van der Stee later eens. ‘In zijn positie ben je ‘s-avonds altijd op pad en kom je overal drank tegen’.
Zelf had hij al toevertrouwd dat hij het eerste kwartaal van ieder jaar geen alcohol gebruikt: ‘je moet af en toe wel testen of er zonder drank ook leven is’.

De eerste CEO van ING groep. We spraken ook met Scherpenhuijsen Rom, Van der Lugt en Kist. Niet met Jocobs, want die had in al zó veel tv-shows over zijn Barings-tocht op rubber zolen verteld. En ook niet met hekkensluiter Tilmant, uit vrees voor alleen maar Babylonische spraakverwarringen.
Merk de regelmaat in de afwisseling verzekeraar/bankier. Van der Lugt had ons al op die ijzeren regel gewezen. En daar voegde hij aan toe, dat het bij fusies eigenlijk maar om 3 beslissingen gaat: de naam, de vestigingsplaats en de eerste voorzitter: de rest is rekenwerk.
Zou dit soort discipline de aandeelhouderswaarde dienen?
Jaap van Rijn is in februari 2015 overleden. Hij werd 85.
JS, 16.11.2015

Van Rijn geheel