Smits, februari 2002

Rabo gaat zich niet opsluiten

Functie: Voorzitter Hoofddirectie Rabobank Nederland
Compaan: Robert Gunther
Locatie: Croeselaan Utrecht; dezelfde kamer als eerder met Lardinois en Wijffels
Kruisnamen: Wijffels, Groenink, Lardinois, Vullings, Van Rijn, Korteweg.

Nagedachten
Was het de structuur of de cultuur waarover Smits struikelde, vroegen we aan Koopmans.
Bestuurlijk ongemak, antwoordde Lense.
Zou de altijd zo bedachtzame Wijffels zich zo vergist hebben?

‘Ha, een bekend gezicht’, placht Smits te zeggen, als hij zich de naam/situatie niet meer/snel herinnerde. De eerste keer is dat nog wel vleiend.

Smits geheel
Smits over expansie
Smits over Koopmans
Smits over Rabo

JS, 19.11.2015