Witteveen, november 2003

Meebewegen of marginaliseren

Functie: Bestuursvoorzitter PVK + Directeur DNB
Compaan: Robert Gunther
Locatie: Frederiksplein
Kruisnamen: Wellink, Zalm, Docters van Leeuwen, Schilder, Van der Lugt, Klopper, Brouwer, Koning.

Nagedachten
De titel is ontleend aan Carlo de Swart van ASR.

De hele opzet van Voorlichting van DNB – door Aert Houben vertegenwoordigd in onze Redactieraad – was de gelijkwaardigheid uit te dragen in de fusie DNB-PVK. Maar Wellink stuurde Witteveen solo op pad. Het moet gezegd: hij sloeg zich er goed doorheen, geen nalatig woord.
Dirk Witteveen is in 2007 op 58 jarige leeftijd overleden, 2 jaar na de integratie van DNB en PVK. Hij kreeg nog als ambtenaar bij Financiën landelijke bekendheid als voorzitter van de werkgroep Fiscale behandeling van Pensioenen; het zogenaamde Witteveenluik.

JS, 06.12.2015

Witteveen geheel