Van Straaten, mei 1983

In gesprek met dr. H.C. van Straaten

Functie: Vice-voorzitter Hoofddirectie Nederlandsche Credietbank/
aftredend voorzitter Nibe
Compaan: geen
Locatie: Hoofdkantoor NCB Herengracht Amsterdam
Kruisnamen:  geen

Nagedachten
Een prettig mens. Verantwoordingsvol. Benauwd dat sommige uitspraken of redeneringen zouden kunnen worden misverstaan. Het kostte  Andre Pelsma, hoofdeconoom bij NCB en woordvoerder van de Hoofddirectie, veel overtuigingskracht om de uitgeschreven versie te doen accepteren: ‘waar u tegen aan hikt, dat zijn toch allemaal uitspraken van Schipper, hij zegt dat allemaal, u niet”.
Henk van Straaten is in september 2015 overleden.

Van Straaten geheel